Co je to počítačová síť
Je to spojení dvou nebo více počítačů tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. Sítě slouží zejména jako prostředek pro sdílení dat, programů, technických zařízení
Rozdělení sítí podle rozlehlosti
• LAN (Local Area Network) - lokální sítě, pokrývají rozsah pracoviště, budovy, firmy
• WAN (Wide Area Netvork) - veřejné datové sítě neomezené svým rozsahem
LAN
Služby sítí LAN
• sdílení technických prostředků (pevné disky, tiskárna, …)
• sdílení dat
• monitorování připojených uživatelů
• ověřování přístupových práv klientů k jednotilivým zdrojům
• komunikace v rámci sítě, popř. email
Struktura sítí PC-LAN
Počítače zapojené do sítě mohou plnit funkci pracovní stanice nebo serveru. Server se obvykle liší HW vybavením (výkon, kapacita disků, pole disku RAID, zálohovací pásková jednotka) i softwarem (síťový operační systém, aplikace, které umožňují přihlášení uživatelů do sítě a nastavení přístupových práv k souborovému systému i k HW vybavení sítě.
Server
Je počítač, který ostatním uživatelům poskytuje služby.
Dělíme je na
• vyhrazené (dedikované) – slouží jen pro potřeby sítě, není pracovní stanicí
• nevyhrazené (nededikované) – kromě síťových služeb na něm mohou běžet i jiné aplikace, může sloužit zároveň jako pracovní stanice.
Podle poskytovaných služeb servery dělíme na:
• souborové
• tiskové
• komunikační (s další síťovou kartou mohou vytvářet most (bridge) do jiné sítě (pomocí internetu lze několik lokálních sítí propojit v jednu síť)
• databázové
• poštovní
Práce uživatele v síti
1. Přihlášení do sítě
2. Přesměrování síťových zdrojů na svůj počítač
3. Síťová/lokální činnost
4. Odhlášení od sítě