Committed Information Rate

CIR (Committed Information Rate) – je garantovaná minimální průchodnost sítě (commitment = [smluvní] závazek). Rychlost se udává v bitech za sekundu nebo v bajtech za sekundu a je odsouhlasená sítí Frame Relay pro přenos informací za normálních podmínek. Termín se poprvé objevil v souvislosti s ATM sítěmi.

Platí CIR ≤ MIR.