Další zařízení


Tato kapitola je věnována výčtu a stručnému popisu některých dalších zařízení, která je možné připojit k počítači, ale jejich rozšíření je již menší, než tomu bylo u zařízení uvedených dříve.

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/PICTURES/OSTATNI/FAXMOD.JPG

Faxmodemová karta

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/PICTURES/MULTIMED/TVKARTA.JPG

Karta pro příjem rádio a televize VideoHighway

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/PICTURES/OSTATNI/CAR.JPG

Snímač čarového kódu