Externí paměťová média


Data a programy, se kterými uživatel na počítači pracuje, je nezbytné uchovávat na nějakých paměťových médiích. Standardně je proto každý počítač vybaven mechanikou pružných disků a pevným diskem (kromě prvních PC a PC/XT). Disketová mechanika slouží k záznamu dat na pružný (floppy) disk. Jedná se o přenosné médium, které má však pro dnešní účely poměrně malou kapacitu (disketa 31/2 má kapacitu 1,44 MB) a poskytuje poměrně nízkou přenosovou rychlost.

Naopak pevný disk má vysokou kapacitu, poskytuje vysokou přenosovou rychlost, ale jde o nepřenosné médium, které je pevně osazeno v počítači. Pevný disk tedy slouží k ukládání dat a programů, se kterými na počítači momentálně pracujeme, a jen výjimečně slouží k přenosu dat mezi dvěma počítači.

Protože, jak bylo uvedeno výše, disketová mechanika pro přenos většího objemu dat není vhodná, vzniká poměrně velké množství jiných paměťových médií určených zejména jako přenosná média s větší kapacitou a vyšší přenosovou rychlostí, než má floppy disk.

Mezi základní parametry každého takového média patří:

Parametr

Vysvětlení

Rozsah

Kapacita

Maximální množství dat, které je možné na dané médium zaznamenat

1 MB - 10 GB

Přenosová rychlost

Množství dat, které je možné z média přenést do počítače za jednotku času

10 MB/min - 1 MB/s

Přístup k datům

Způsob, kterým je možné přistupovat k datům

Sekvenční, přímý

Připojení k počítači

Rozhraní, řadič, pomocí kterého je možné čtecí (zapisovací) mechaniku pro dané médium připojit k počítači

EIDESCSIřadič pružných diskůparalelní port

Princip záznamu

Způsob, kterým se jednotlivé bity na médium zaznamenávají

magnetický, optický, magnetický s optickým naváděním hlav

Provedení čtecí jednotky

Čtecí jednotka může být umístěna uvnitř skříně počítače (interní), nebo naopak je umístěna ve vlastní skříni vně počítače (externí).

Externí, interní

Pořizovací cena

Cena čtecí (zapisovací) mechaniky pro dané médium

1000 Kč - 10000 Kč

Cena za bit

Poměr ceny za jedno médium ku kapacitě média