Fiber distributed data interface

Fiber distributed data interface (FDDI) je síť s kruhovou topologií. Byla to první síť s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s a byla původně navržena pro sítě MAN. Byla vyvinuta institutem ANSI v 80. letech s mezinárodním označením ISO 9314.

Kruhové uspořádání je tvořeno dvěma kruhy pro opačné směry přenosu (jeden je záložní pro případ poruchy). Obnovení funkčnosti je založeno na automatickém uzavření smyčky v nejbližších uzlech, ve kterých došlo k poruše. Délka kruhu je tak skoro dvojnásobná a stejně i počet uzlů. Používá se pro optické kabely i pro kroucenou dvojlinku označovanou jako CDDI (Copper DDI)

Specifikace standardů FDDI

·         Protokol přístupu k médiu (MAC, ANSI X3.139-1987) - protokol určuje přístup k přenosovému zařízení a ověřuje validitu doručených dat. Také jako ISO 9314-2.

·         Protokol fyzické vrstvy - protokol určuje použití optických kabelů, konektorů a hardwarových požadavků. Dále definuje kódování/dekódování, načasování zabalení dat pro přenos sítí, nebo na vyšší vrstvu protokolu fyzické vrstvy - PHY(Physical Layer protocol, ANSI X3.148-1988), nebo protokolu fyzické vrstvy síťové závislostíPMD (Physical Layer Media Dependent, ANSI X3.166-1989) - vyšší a nižší vrstva protokolu fyzické vrstvy. U PHY také jako ISO 9314-1, u PMD ISO 9314-3.

·         Protokol správy stanice a kruhu (SMT, ANSI X3.229-1994) - také jako ISO 9314-6.

Protokol správy linkového spoje je založen na IEEE 802.2. Maximálně je možné zapojit 1000 zařízení o celkové délce sítě 200 km.

připojení počítačů

1.    Pouze k hlavnímu kruhu Single Attached Stations (SAS)

2.    K hlavnímu i záložnímu kruhu Dual Attached Stations (DAS)