Internet Group Management Protocol

IGMP (Internet Group Management Protokol) je protokol, který rozšiřuje požadavky na implementaci protokolu IP (IPv4) o podporu IP multicastu. Využívá se pro dynamické přihlašování a odhlašování ze skupiny u multicastového routeru ve své lokální síti. IGMP protokol řeší i situaci, kdy jsou v síti připojeny dva a více multicastových routerů, protože pak by mohlo dojít v síti k šíření nadbytečných informací.Routery pracují ve dvou stavech. „dotazovač“, který zasílá dotazy na členství a „posluchač“, který pouze naslouchá a je neaktivní.

Aby se stanice přihlásila do skupiny, musí zaslat přes protokol IGMP zprávu „Membership report“ s IP adresou třídy D. Tato zpráva dorazí k routeru lokální sítě a ten si ji zapíše do tabulky. K odhlášení ze skupiny použije stanice typ zprávy „Leave group“ pokud v tabulce neexistuje žádná stanice, která by chtěla z této adresy informace odebírat, router záznam z tabulky zruší. Zároveň však router zasílá periodický dotaz „General query“ ke stanicím v lokální sítí, jestli je v ní alespoň jedna stanice, která chce ze skupiny informace odebírat. Pokud mu žádná do 10 sekund neodpoví, vymaže z tabulky záznam o skupině. Tento dotaz řeší problém kdy se nějaká stanice, např. před vypnutím, nestihne z odběru skupiny odhlásit.

Verze IGMP protokolu

IGMP verze 1 a 2

IMGP protokol má tři verze. Protokoly IGMPv1 a IGMPv2 jsou svou strukturou velmi podobné. Obsahují 8 bitů na typ dotazu, dalších 8 bitů je ve verzi 1 nepoužito a ve verzi 2 max. čas na odpověď. Dále v 16 bitech je kontrolní součet hlavičky a posledních 32 bitů je adresa skupiny.

Formát IGMPv1

Bity

0–7

8–15

16–31

0

verze

typ

nevyužito

kontrolní součet

32

skupinová adresa

 

 

 

 

 

 

Formát IGMPv2

Bity

0–7

8–15

16–31

0

typ

max. čas odpovědi

kontrolní součet

32

skupinová adresa

IGMP verze 3

Třetí verze protokolu IGMP má už pozměněnou strukturu. První 8 bitové pole obsahuje typ dotazu, dále jedno 8 bitové a jedno 16 bitové rezervované pole je při vysílání nastaveno na nulu a při přijímání je ignorováno. Na 16 bitech je uvedeno počet záznamů kterých může být až n. Struktura záznamů skupin obsahuje spolu s různými informacemi i adresu skupiny.

Formát IGMPv3

Bity

0–7

8–15

16–31

0

typ

rezervované

kontrolní součet

32

rezervované

počet záznamů skupin

64

záznam skupiny [1]

...

záznam skupiny [n]