NetBEUI

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) vznikl modifikací původního protokoluNetBIOS. Původní protokol i tuto jeho úpravu vyvinula firma IBM především pro svoje produkty LAN Manager. Protokol následně převzala společnost Microsoft proWindows NT, LAN Manager a Windows for Workgroups. Protokol je od počátku vzniku určen především pro komunikaci v malých lokálních sítích, protože jeho způsob adresování nepodporuje routování. Není tedy možné spojit ho s více sítěmi (bez nutnosti použití brány nebo VPN).

NetBEUI je protokol síťové/transportní vrstvy (realizuje funkcionality obou podle ISO OSI) určený pro přenášení datagramů NetBIOSu, který je protokolem vrstvy relační.

Protokol byl velmi oblíben pro jeho vysokou přenosovou rychlost a jednoduchost konfigurace. Ta se skládá pouze ze zadání názvu připojené stanice a pracovní skupiny nebo domény jíž eventuálně náleží.

Velmi výhodná je především kombinace s protokolem TCP/IP, protože NetBEUI je používán zároveň s ním a dochází tak k rovnoměrnému rozložení komunikace mezi tyto protokoly a tím pádem i ke zrychlení a zefektivnění síťového provozu.

V dnešní době tento protokol nemá větší využití, nicméně slouží většinou ke sdílení tiskáren a souborů v síti menšího rozsahu.