Nibble

Nibble (někde psáno také jako nybble) je jednotka, jež se používá v informatice. Jeho velikost je: 1 nibble = 4 bity. Také lze tuto jednotku definovat jako polovinu bajtu(půlbajt). Byte můžeme rozložit na dvě šestnáctkové číslice, v hexadecimálním zápisu se tedy jeden byte skládá ze dvou "nibblů".

Pokud chápeme nibble jako číslo, pak může nabývat hodnot od 0 do 15 (v desítkovésoustavě), binárně (ve dvojkové soustavě) od 0000 do 1111, hexadecimálně (v šestnáctkové soustavě) pak 0h až Fh. Následující tabulka ukazuje hexadecimální, decimální a binární zápis všech šestnácti hodnot, kterých může nibble nabývat:

hexadecimálně

decimálně

binárně

0

0

0000

1

1

0001

2

2

0010

3

3

0011

4

4

0100

5

5

0101

6

6

0110

7

7

0111

8

8

1000

9

9

1001

A

10

1010

B

11

1011

C

12

1100

D

13

1101

E

14

1110

F

15

1111