Paměti


Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti lze rozdělit do tří základních skupin:

Základní parametry pamětí jsou:


Následující tabulka ukazuje výše popsané tři typy pamětí a jejich parametry. 

 

registry

vnitřní paměti

vnější paměti

kapacita

velmi malá (jednotky bytů)

vyšší (řádově 100 kB - 100MB)

vysoká (řádově 10 MB - 10 GB)

přístupová doba

velmi nízká (velmi rychlá paměťová místa)

vyšší (řádově 10 ns)

vysoká (řádově 10 ms - 10 min)

přenosová rychlost

vzhledem k malé kapacitě se většinou neuvažuje

vysoká (řádově 1 - 10 MB/s)

nižší než u vnitřních pamětí (řádově 10 MB/min - 1 MB/s)

statičnost / dynamičnost

statické

statické i dynamické

statické

destruktivnost při čtení

nedestruktivní

destruktivní i nedestruktivní

nedestruktivní

energetická závislost

závislé

závislé

nezávislé

přístup

přímý

přímý

přímý i sekvenční

spolehlivost

velmi spolehlivé

spolehlivé

méně spolehlivé

cena za bit

vzhledem k nízké kapacitě vysoká

nižší než u registrů a vyšší než u vnějších pamětí

vzhledem k vysoké kapacitě nízká