Post Office Protocol

POP (Post Office Protocol) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení. V současnosti je používána zejména třetí verze (POP3), která byla standardizována v roce 1996 vRFC 1939.

POP3 je následníkem protokolů POP1 a POP2 (označení POP už dnes téměř výhradně znamená POP3). V současné době používají téměř všichni uživatelé elektronické pošty pro stahování emailůprogramy využívající POP3 nebo IMAP.

Ze vzdáleného serveru se stáhnou všechny zprávy, třeba i ty, které uživatel číst nechce, nebo spam(pokud ho již nefiltruje poštovní server). Většina POP3 serverů sice umožňuje stáhnout i pouze hlavičky zpráv (a následně vybrat zprávy, které se stáhnou celé), ale podpora v klientech vesměs chybí. Tuto nevýhodu může odstranit protokolIMAP, který pracuje se zprávami přímo na serveru.

Pro odesílání zpráv se používá protokol SMTP, nezávisle na použitém protokolu pro příjem pošty.

Historie

Protokol verze POP1 byl vydán v říjnu 1984, standardizován v RFC 918 (5 stran) a autorem jeJoyce Reynolds. O pět měsíců později byla vydána druhá verze, POP2 v RFC 937 (24 stran). Rozdíl oproti POP1 byl hlavně v komunikaci mezi klientemserverem. První dvě verze byly určeny jen ke stažení e-mailu a jeho následnému odstranění ze serveru. Roku 1994 byla standardizována 3. a zatím poslední verze, POP3 v RFC 1725 (18 stran). Tato verze se od předcházejících dvou výrazně liší. Zatímco předcházející verze pracovaly na principu „push“ (server odešle data ke klientovi), verze POP3 pracuje na principu „pull“ (klient požaduje data od serveru). Umožňuje oproti předchozím značné množství nastavení, jako například možnost stáhnout pouze hlavičky emailů. Dnes se používá výhradně POP3, POP2 je využíván v zanedbatelném množství.

Zabezpečení

Jako mnoho jiných starších internetových protokolů, POP3 původně podporoval jenom nešifrované přihlašovací mechanismy. Ačkoli v POP3 je běžný jednoduchý (nezabezpečený) přenos hesel, podporuje současně několik autentizačních metod ověřování na různých úrovních ochrany před neoprávněným přístupem k cizí poštovní schránce. Jedna taková metoda, APOP (kterou základní specifikace definuje jako „volitelný příkaz“), užívá MD5 hash funkci pro zabezpečený přenos hesla od klienta na server. Klienti podporující APOP jsou například MozillaThunderbirdEudora a Novell Evolution. Klienti mohou také šifrovat celou POP3 komunikaci užitím SSL nebo modernějšíhoTLS.

Komunikace

Protokol POP3 má pro své účely vyhrazen TCP port 110. Komunikace probíhá na principu výměny zpráv mezi klientem a serverem. Příkaz vždy začíná na začátku řádky, v základní implementaci POP3 mají příkazy 3 nebo 4 znaky. Příkazy nerozlišují velká a malá písmena. Za příkazem můžou následovat další argumenty, oddělené mezerami. Řádky jsou oddělovány pomocí CRLF. Každá odpověď od serveru musí začínat indikací stavu operace - buď +OK, nebo -ERR. Následovat může textový řetězec s popsaným důvodem stavu. POP3 implementace jsou často poměrně komunikativní a dají se užívat i „ručně“.

Příklad komunikace mezi klientem a serverem

S: <server naslouchá na TCP portu 110>

C: <otevření spojení>

S:    +OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us>

C:    APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb

 

Klient posílá jméno a heslo (USER, PASS) -->

C:    USER mrose

S     +OK User accepted

C:    PASS mrosepass

S     +OK Pass accepted

 

S:    +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)

C:    STAT

S:    +OK 2 320

C:    LIST

S:    +OK 2 messages (320 octets)

S:    1 120

S:    2 200

S:    .

C:    RETR 1

S:    +OK 120 octets

S:    <POP3 server posílá 1. zprávu>

S:    .

C:    DELE 1

S:    +OK message 1 deleted

C:    RETR 2

S:    +OK 200 octets

S:    <POP3 server posílá 2. zprávu>

S:    .

C:    DELE 2

S:    +OK message 2 deleted

C:    QUIT

S:    +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)

C:  <uzavření spojení>

S:  <server čeká na další spojení>

Nejznámější emailoví klienti

Emailový klient je program, který komunikuje se vzdáleným serverem a pomocí příkazů dokáže uložit emaily na lokální disk a následně je odstranit ze serveru. V současnosti podporuje POP3 většina klientů. Nejběžnější a nejpoužívanější emailoví klienti jsou:

·         Microsoft Outlook: asi nejpoužívanější klient, mimo základních funkcí poskytuje také RSS čtečku, kalendář, kontakty, poznámky a možnostisynchronizace s jiným zařízením

·         Microsoft Outlook Express: další klient od společnosti Microsoft, který poskytuje pouze základní funkce a na rozdíl od předcházejícího je poskytován s Microsoft Windows zcela zdarma.

·         Mozilla Thunderbird: k dispozici jako svobodný software, umožňuje používat mnoho doplňků

·         The Bat!: proti předcházejícím klientům obsahuje i integrovaný HTMLprohlížeč, možnost ovládání pomocí příkazového řádku a také podporuje doplňky

·         Opera: e-mailový klient integrovaný do internetového prohlížeče

Shrnutí

·         POP3 pracuje přes TCP/IP připojení užívající TCP port 110.

·         Používá se pro rychlé a pohodlné stahování zpráv ze serveru do vlastního počítače.