Přenosová média
Kroucená dvoulinka (twisted pair - TP)
• nejstarší a nejrozšířenější přenosové médium - původně telefonní kabel - kroucením sníženo rušení
• typický dvoubodový spoj
• používá se pro realizaci strukturované kabeláže (v rámci budovy)

https://sites.google.com/site/xpcsite/_/rsrc/1268168778699/prenosova-media/twisted_pair.JPG?height=150&width=200

https://sites.google.com/site/xpcsite/_/rsrc/1268168799846/prenosova-media/rj_45.jpg?height=144&width=200

https://sites.google.com/site/xpcsite/_/rsrc/1268168833646/prenosova-media/rj45zapojeni.jpg?height=200&width=78

Kroucená dvojlinka

Konektor RJ-45 

Zapojení konektoru RJ-45 


Kroucená dvojlinka Konektor RJ-45 Zapojení konektoru RJ-45

Optická vlákna
• skleněné nebo plastové vlákno
• 2 vrstvy z materiálů s vhodnými indexy lomu - světlo se udrží uvnitř jádra
• data transformovaná do světelných pulsů vysílaných do vlákna laserem
• mnohovidová, jednovidová (lepší)
• použití při přenosech na velké vzdálenosti či velkých objemech dat (páteřní sítě)
• vlastnosti: obrovská šířka pásma, nerušitelné, nevyzařuje - tj. neruší ani nelze odposlouchat

https://sites.google.com/site/xpcsite/_/rsrc/1268169112768/prenosova-media/OpticalCable.jpg?height=142&width=200

https://sites.google.com/site/xpcsite/_/rsrc/1268169126697/prenosova-media/OpticalCable2.jpg?height=200&width=189


Koaxiální kabel

Sdílení přenosového média
• časový multiplex
• frekvenční multiplex