Reliable User Datagram Protocol

RUDP protokol (Reliable User Datagram Protocol) je spolehlivý protokol pro přenos dat. Byl vyvinut v Bellových laboratořích pro operační systém Plan 9. Usiluje o poskytnutí řešení tam, kde UDP je moc primitivní, protože je požadováno, aby nedošlo ke změně pořadí paketů, ale TCP je moc složité nebo nákladné.

Protokol RUDP rozšiřuje UDP o následující vlastnosti:

1.    potvrzení o doručení paketu

2.    ovládání přetížení sítě

3.    přeposlání ztracených paketů

4.    overbuffering

RUDP v současnosti není oficiální standard, nicméně byl popsán v IETF ([1]) roku 1999. Nebyl navržen pro standardizaci.