Rozdělení sítí
Rozdělení sítí podle rozlehlosti
• LAN (Local Area Network) - lokální sítě, pokrývají rozsah pracoviště, budovy, firmy
• WAN (Wide Area Netvork) - veřejné datové sítě neomezené svým rozsahem
Rozdělení sítí LAN
Rozdělení podle topologie a přístupové metody
• Ethernet - topologie hvězda, přístupová metoda CSMA/CD
• Token RIng - kruhová topologie, přístupová metoda Token Passing
Rozdělení sítí podle serveru
• s vyhrazeným (dedikovaným) serverem
• s nevyhrazeným (nededikovaným) serverem - server slouží zároveň jako pracovní stanice
Rozdělení podle architektury sítě
• klient-server - jeden počítač (server) poskytuje služby ostatním počítačům v síti
• peer-to-peer - všechny počítače jsou rovnocenné, každý počítač mž zastávat roli serveru