SCSI 

(Small Computer System Interface) je standardní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo internímipočítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje „skazi “.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Nuvola_apps_kcmscsi.png

 

Logo SCSI

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/32-bit_PCI_card.JPG/220px-32-bit_PCI_card.JPG

 

SCSI řadič Adaptec AHA 2945AU

SCSI se obvykle používá pro připojení pevných disků nebo magnetopáskových jednotek. Pomocí SCSI lze připojit i jiná zařízení např. skenery, jednotky CD-ROM nebo DVD.

SCSI se nyní nejčastěji používá u výkonných pracovních stanic nebo serverů. Servery využívající RAIDmají téměř vždy disky připojené pomocí SCSI. Osobní počítače nebo notebooky používají SCSI pouze výjimečně (dlouhou dobu je používala společnost Apple); používají především ATA/IDE nebo novějšíSATA. V poslední době se externí zařízení připojují nejčastěji pomocí rozhraní USB nebo FireWire.

Výhodou SCSI byla možnost připojení většího počtu pevných disků (nebo jiných periférií) než u rozhraní ATA/IDE, sběrnice SCSI měla zpravidla i větší přenosovou rychlost a reálný výkon i díky protokolu přenosu. SCSI disky měly a mají zpravidla větší otáčky ploten, kratší přístupovou rychlost a díky zaměření i větší životnost.

 

SCSI-1

SCSI-1 bylo odvozeno od SCSI a v roce 1986 formálně přijato organizací ANSI. Charakteristickým rysem byla osmibitová paralelní sběrnice (s paritou), asynchronním přenosem rychlostí 3,5 MB/s nebo synchronním přenosem 5 MB/s, a maximální délkou datového kabelu 6 metrů. Variantou na tento standard byla vysokonapěťová (HVD) implementace umožňující prodloužit délku kabelu až na 25 metrů.

CSI-2

Tento standard byl uveden v roce 1989 a z něj vzniklo Fast SCSI a Wide SCSI. Fast SCSI poskytovalo dvojnásobnou přenosovou rychlost (10 MB/s) a Wide SCSI rozšířilo sběrnici na 16 bitů při maximální rychlost 20 MB/s. Daní za tato vylepšení bylo snížení maximální délky datového kabelu na 3 metry. SCSI-2 dále specifikovalo 32 bitovou verzi Wide SCSI, používající dvě 16 bitové sběrnice; toto bylo výrobci SCSI zařízení ignorováno,poněvadž to bylo zbytečné a drahé.

SCSI-3, Ultra SCSI

S prvním paralelním zařízením, které překonalo specifikace SCSI-2, bylo navrhnuto SCSI-3. Tato zařízení, známá také jako Ultra SCSI nebo jako Fast 20 SCSI, byla představena v roce 1992. Rychlost přenosu byla 20 MB/s pro standardní (narrow-8 bitový subsystém) nebo 40 MB/s pro rozšířený (wide). Maximální délka přenosového kabelu byla 3 metry. Ultra SCSI bylo velmi citlivé na délku kabelu a jeho kvalitu (nejčastějšími zdroji problému byly nekvalitní konektory a terminátory).

 

Ultra320 SCSI

Rychlost 320 MB/s

Ultra640 SCSI

Rychlost 640 MB/s

Druhy rozhraní SCSI

Pro SCSI existuje několik druhů rozhraní. Prvním z nich, nejčastěji používané, je paralelní SCSI (označované jako SPI). Jeho sběrnice je navržena jako paralelní. Z paralelní sběrnice se později vyvinulo SAS (Serial Attached SCSI) používající sériovou sběrnici. Používá point-to-point design, nicméně dodržuje ostatní aspekty SCSI. iSCSI posléze zcela opustilo fyzickou vrstvu a pro transportní vrstvu používá protokolTCP/IP.

SCSI rozhraní bylo tradičně dostupné na počítačích rozličných výrobců pro prostředí systémů Windows, Mac a Linux. Nicméně s rozšiřováním SAS a SATA jednotek přestali výrobci základních desek přidávat podporu pro SCSI.

 

Kabeláž

Interní SCSI kabely jsou obvykle ploché kabely s několika 68 pinovými nebo 50 pinovými konektory. Externí kabely mají navíc stínění a na koncích jen jeden konektor.