Technické vybavení sítí PC LAN

Přenosové médium
• kroucená dvojlinka (konektor RJ45)
• koaxiální kabel
• optický kabel
• radiové spojení (Wi-Fi)
Síťová karta, síťový adaptér
• převod vysílaných bitů (paketů) na elektrické signály a naopak
• kontoluje, zda příjímaná data patří tomuto počítači
• provádí kontrolu správnosti přijímaných paketů cyklickým kódem
• podle přístupové metody naslouchá na síti
eArchiv (Opakovače, mosty)
Opakovač (repeater)
• pracuje na úrovni fyzické vrstvy
• pro prodloužení vedení na větší vzdálenost
• jen zesiluje signál
• pracuje v reálném čase
HUB
• pracuje na úrovni fyzické vrstvy

• nejčastěji se používá pro hvězdicovou topologii ve spojení s Ethernetem
• signál, který se objeví na vstupu se přenese na všechny výstupy
• pro technologie s přístupovou metodou CSMA/CD se hodí jen pro menší sítě, ve větších sítích je lepší použít switch
• pracuje v reálném čase
• dnes se téměř nepoužívá
Bridge (most)
• spojuje více sítí
• dovoluje propojit odlišné typy sítí
• pracují na úrovni spojové vrstvy OSI
• zná topologii sítě na úrovni MAC adres
• rozděluje kolizní domédu na segmety
• přepíná rámce softwarově
Switch (přepínač)
• slouží k propojení síťových kabelů pracovních stanic
• obsahuje tabulku portů a MAC adres PC
• propouští pakety podle hlavičky příjemce, kterou paket nese
• neposílá data na všechny své výstupy, ale jen tam, kam patří
• pracuje na spojové (2.) vrstvě modelu OSI
• rozděluje kolizní doménu na segmety
• přepíná rámce hardwarově (v reálném čase)
eArchiv (Směrovače a brány)
Router (směrovač)
• propojuje dvě nebo více různých sítí (síťových segmentů) a v případě nutností umožňuje předávání dat z jedné sítě do druhé
• jako jediný z aktivních prvků pracuje na úrovni síťové vrstvy OSI, je to zařízení protokolově nezávislé
• zná topologii sítě, v routovací tabulce má uloženo, na kterém portu se nacházení které stanice
• může komunikovat s ostatními routry v síti a získávat znalosti o topologii sítě
• odděluje broadcastové domény
Brána (gateway)
• propojuje vzájemně nekompatibilní sítě, s rozdílnými protokoly nebo technologiemi (internet-GSM, …)
• může sloužit jako konvertor protokolů
• pracuje pouze v relační, prezentační a aplikační vrstvě modelu OSI