Video Graphics Array

Video Graphics Array (VGA) je počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku, vydaný roku 1987 společností IBM. VGA patří do rodiny starších video standardů IBM. Jedná se o nástupce starších grafických adaptérůEGA a CGAMCGA, vyvinutý také společností IBM, je primitivnější verze VGA.

SVGA je rozšíření standardu VGA, vydaný Video Electronics Standards Association (VESA).

Technické detaily 

Specifikace VGA:

·         256 kB Video RAM

·         16 nebo 256 barev

·         262144 hodnot barev v paletě (6 bitů pro každou ze složek červené, zelené a modré, viz RGB)

·         volitelná hodnota hlavního časovače - 25.175 MHz[1] nebo 28.322 MHz

·         maximálně 720 horizontálních pixelů

·         maximálně 480 řádků

·         obnovovací frekvence až 70 Hz[2]

·         rovinný režim: až 16 barev (4 bitové roviny)

·         mód packed-pixel: 256 barev (Mód 13h)

·         podpora jemného hardwarového skrolování

·         podpora 'Raster Ops' (rastrové operace - OR, AND, INV, …)

·         barrel shifter

·         podpora dvoudílné obrazovky

·         přepínání stránek (obrazovek)

·         jemné fonty (v rastru 8x16 pixelů)

·         modifikovatelné fonty (v jednom okamžiku zobrazitelných až 512 různých znaků)

Příklad režimů:

·         640×480 - 16 barev

·         640×350 - 16 barev

·         320×200 - 16 barev

·         320×200 - 256 barev (Mód 13h)

 

 

 

Textové režimy 

Nejpoužívanější textové režimy ve standardu VGA jsou 80×25 a 40×25. V tomto případě se ovšem nejedná o počet pixelů na obrazovce, ale o znaková políčka. Každé políčko zobrazuje jeden znak ASCII a ke každému znaku je přiřazen jeden byte atributu. V atributu znaku je možné nastavit jednu z 16 barev textu a 8 barev pozadí pro každé konkrétní znakové políčko. Nastavením atributu blinkmůže znak v políčku blikat nebo je možné tento bit atributu použít pro přepínání mezi dvěma bankami fontů tj. 2x256 znaků.