---------------------------------------------------------------

BYOD

Poslední aktualizace v 30.06.2014 18:41:39

---------------------------------------------------------------

BYOD

BYOD (z anglického "Bring Your Own Device") je vzrůstajícím trendem, který znamená, že si zaměstnanci nosí svá vlastní "chytrá" zařízení (jako jsou notebooky, smartphony, wi-fi routery apod.) do firemního prostředí. To samozřejmě zvyšuje tlak na informační bezpečnost, kterou BYOD znesnadňuje. Na druhou stranu zavedení BYOD politiky ve společnosti může znamenat zvýšení její atraktivity, produktivity a mobility jejích zaměstnanců. Se stíráním hranic mezi vnitřním a venkovním prostředím firmy a s možnostmi virtualizace aplikací nebo celých uživatelských prostředí (desktopů) může být integrace BYOD do firemních politik efektivní reflexí současného vývoje IT.

Fungování BYOD v reálném prostředí

Používání vlastních zařízení ve firemním prostředí představuje minci o dvou stranách. Na jednu stranu přináší výhody v efektivitě výkonu, nasazování nových technologií. Na straně druhé jde o významný zásah do tradičních struktur firemní informační bezpečnosti a jde tak o jistý druh evoluce v chápání informační bezpečnosti jako celku. BYOD vyžaduje revizi bezpečnostních standardů a změnu filozofie v řízení rizik plynoucích ze správy dat a ochrany zařízení a řídících procesů.

Výhody akceptace BYOD

Atraktivita firmy pro nové zaměstnance

Vyšší flexibilita a mobilita (tedy efektivita) zaměstnance

Snížení nákladů na vedení majetku firmy

Nevýhody akceptace BYOD

Náročnější správa bezpečnostních politik v organizaci

Náročnější uživatelská podpora z důvodů heterogenity zařízení

Riziko úniku firemních dat na zařízení chráněném vlastnickým právem uživatele