Update04 14.8.2018

Datum

Typ

Název

Novinka

Hlavní stránka

14.8.2018

Novinka

Test - Nová sekce obsahující možnosti testování.

14.8.2018

Novinka

Threat - Spojení sekcí v jednu nyní vše na jednom místě.

14.8.2018

Novinka

Stahuj - Sekce obsahující veškeré programy, utility a jiné programy.

14.8.2018

Novinka

Ransom News - Nejnovější informace o ransomwaru.

14.8.2018

Novinka

CoinMiner News - Nejnovější informace o těžebních virech.

14.8.2018

Novinka

Threats News - Nejnovější informace o hrozbách.

14.8.2018

Novinka

Vulnerebility News - Nejnovější informace o zranitelnostech.

14.8.2018

Novinka

Alert News - Nejnovější informace o globálních hrozbách.

14.8.2018

Novinka

Programs Free - Obsahuje bezpečnostní programy zdarma.

14.8.2018

Novinka

BigBrothers News - Obsahuje novinky o velkém bratrovy.

Podpora

14.8.2018

Novinka

Jak opravit Windows - Nová sekce pro opravu Windows.

14.8.2018

Novinka

Windows Update - Sekce obsahující updaty pro Windows

Alert

14.8.2018

Novinka

CERT Analysy New - Analýzy CERT organizací

14.8.2018

Novinka

CERT Publication New - Publikace CERT organizací

Hrozby

14.8.2018

Novinka

ICS - Co to je a jaké jsou hrozby.

14.8.2018

Novinka

Steganografie - Co to je a jak to funguje.

Tutoriály

14.8.2018

Novinka

Programovací techniky New - Jaké jsou techniky programování a vše kolem nich.

14.8.2018

Novinka

Algoritmizace a programování New - Algoritmizace a programování a vše kolem nich.

14.8.2018

Novinka

Angličtina - Sekce obsahuje několik sekcí s angličtinou.

14.8.2018

Novinka

Ekonomika -

14.8.2018

Novinka

Matematika -

Windows 10

14.8.2018

Novinka

Windows 10 Sběr informací - Jaká data o vás Windows 10 posílají Microsoftu.

14.8.2018

Novinka

Windows 10 Update History - Historie updatů Windows 10.

14.8.2018

Novinka

Windows 10 Update - Bude obsahovat aktualizace pro Windows 10.

Změna

Vše

14.8.2018

Změna

GHDB - Tato sekce přesunuta do obsahu.

14.8.2018

Změna

Webové zraniteln. - Tato sekce přesunuta do obsahu.

14.8.2018

Změna

Jsem oběť hackerů - Tato sekce přesunuta do obsahu.

14.8.2018

Změna

Několik grafických úprav.

Hot Database

14.8.2018

Změna

Několik grafických úprav.

Tutoriály

14.8.2018

Změna

Sekce "Tutoriály" a "Seriály" - Se spojily do jedné sekce. Nyní je obsah stejní jenom je odlišná horní sekce.

14.8.2018

Změna

Nové grafické zpracování a menu. Nyní jsou sekce rozděleny do základního menu a do podkategorií.

Podpora

14.8.2018

Změna

Několik grafických úprav.

Blogy

14.8.2018

Změna

Několik grafických úprav.

Oprava

14.8.2018

Oprava

Tutoriály - C# - Opravena chyba 404

14.8.2018

Oprava

Hack - LAN - Opraveno špatné odkazování.

Aktualizace

14.8.2018

Aktualizace

GHDB

14.8.2018

Aktualizace

IDS/IPS