VoIP 

VoIP podvod
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
VoIP (Voice over Internet Protocol) podvod znamená zneužití telefonní služby, která probíhá prostřednictvím Internetu.
Motivy telefonních podvodů
Telefonní podvody lze obecně rozlišit na podvody na straně poskytovatele, který se snaží neoprávněně navýšit účet za hovory, a na podvody ze strany účastníka (uživatele), který se je snaží neoprávněně snížit. Analogicky to platí o vzájemných podvodech mezi operátory.
Podvody v klasické telefonii
V klasických sítích s přepojováním okruhů (Circuit switching) se před začátkem hovoru musí vytvořit jednoznačné a výlučné spojení mezi volajícím a volaným účastníkem, které trvá po celou dobu hovoru. Podvody existovaly už v sítích s přepojováním okruhů.[7][8]
Podvody ve VoIP telefonii
V internetových a jiných sítích s přepojováním paketů (Packet switching) se informace dopravují po síti v podobě oddělených paketů omezené délky, které mohou putovat různými cestami. Konvergence telefonie a internetu (VoIP telefonie) přinesla nové telefonní podvody a usnadnila některé starší.
Typické VoIP podvody
Cena hovorů je vždy dána smluvní dohodou mezi účastníkem a operátorem nebo mezi dvojicí operátorů. Cena tak nezávisí na druhu ani délce spojové cesty. Mnoho mezinárodních hovorů je tak levnějších než hovory vnitrostátní. Část spojení mezi tuzemskými operátory (tj. vnitrostátních hovorů) je proto realizována pomocí mezinárodních spojů přes zahraniční operátory.

SW proti VoIP podvodům
V komerční telefonii je dnes využíván především SIP protokol (Session Initiation Protocol). Tomu odpovídá i zaměření bezpečnostního SW. K dispozici jsou taky různé portály orientované na VoIP fraudy.
Zodpovědnost za podvody
Po telefonních podvodech málokdy zůstávají důkazy. Žádné nezpochybnitelné stopy, žádné otisky prstů ani poškození od páčidla. Operátor argumentuje pouze záznamy o hovorech, které jsou podkladem pro fakturaci. Pachatel, místo i způsob napadení zpravidla zůstanou nezjištěny.
Obrana proti podvodům
Podvody v telefonních sítích existovaly od jejich vzniku, existují dosud a vždy existovat budou. Se změnami technologie se mění jen metody podvodů. Na počátku VoIP telefonie značně stouplo množství podvodů, teprve postupem času se podařilo poznávat metody podvodníků a budovat obranu proti nim.