Online kurzy -  Úvod  Tutoriály  Studium  Studovna  Knihovna  Online kurzy  Studium univerzity  Techblog  IT Kurzy a certifikace

 

Online kurzy

Počítačové sítě

Název

Obrázek

Popis

Jazyk

Servery

Základy DNS

Online kurz Operačního systému "Základy DNS". Do podrobných detailů probrané téma.

CZ

NIC.Academie

Základy protokolů TCP/IP

Výsledek obrázku pro TCP/IP

Online kurz Operačního systému "Základy protokolů TCP/IP". Do podrobných detailů probrané téma.

CZ

NIC.Academie

Programování

Python 3

Výsledek obrázku pro python

Python (anglická výslovnost [ˈpaiθtən]) je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního.

CZ

Linuxexpress

jQuery

Výsledek obrázku pro jQuery

jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu.

CZ

Linuxexpress

C++

Výsledek obrázku

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým. V současné době patří C++ mezi nejrozšířenější programovací jazyky.

CZ

Linuxexpress

Elasticsearch

Související obrázek

Elasticsearch je v informatice název fulltextového vyhledávače vycházejícího z Apache Lucene. Disponuje RESTful rozhraním a nabízí vysokou dostupnost, rychlost a škálovatelnost. Je vyvíjený v Javě a komunikovat s ním lze pomocí webového rozhraní. Je šířen zdarma pod licencí Apache.

CZ

Linuxexpress

Perl

Výsledek obrázku pro PERL

Perl (výslovnost [purl] či [pɜːl] IPA) je interpretovaný programovací jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987. S rozvojem internetu se Perl stal velmi populárním nástrojem pro tvorbu CGI skriptů.

CZ

Linuxsoft

PHP

Výsledek obrázku pro PHP

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML.

CZ

Linuxsoft

HTML

Výsledek obrázku pro HTML

HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

CZ

Linuxsoft

Python

Výsledek obrázku pro python

Python (anglická výslovnost [ˈpaiθtən]) je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního

CZ

sallyx.org

C/C++

Výsledek obrázku

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým. V současné době patří C++ mezi nejrozšířenější programovací jazyky.

CZ

sallyx.org

PostgreSQL

Souvisej%C3%ADc%C3%AD%20obr%C3%A1zek

je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, MS Windows, macOS); ve většině distribucí systému GNU/Linux je Python součástí základní instalace.

CZ

sallyx.org

Operační systémy

Linux Debian

Výsledek obrázku pro linux debian

Online kurz Operačního systému "Debian". Do podrobných detailů probrané téma.

CZ

Linuxexpress

Zabezpečení

OpenVPN

Výsledek obrázku pro openvpn

OpenVPN je volně dostupný software včetně zdrojového kódu, který dokáže vytvořit šifrovaný VPN tunel mezi hostitelskými stanicemi. S využitím architektury klient-server je schopný zajistit přímé spojení mezi počítači za NATem a to bez potřeby NAT jakkoli konfigurovat. Tento program byl vyvinut Jamesem Yonanem a publikován pod licencí GNU General Public License (GPL).

CZ

Root.cz

PGP/GPG

Výsledek obrázku pro PGP/GPG

Pretty Good Privacy (PGP) (ang. dost dobré soukromí) je počítačový program, který umožňuje šifrování a podepisování. Je založeno na algoritmu RSA pro asymetrickou kryptografii. První verze PGP byla uvolněna Philem Zimmermannem v roce 1991. Další verze byly vyvíjeny Philem Zimmermannem i jinými.

CZ

Linuxexpress

pfSense Firewalů a routerů pro použití v různých sítích exisuje celá řada. Velmi známým open source firewallem je např. OpenWRT, ten je postaven na linuxovém kernelu a disponuje velkou a aktivní komunitou. Do kategorie open source se též řadí již 12 let projekt pfSense, který stojí na odlišných základech a těmi je prověřený operační systém FreeBSDCZRoot.cz