Bezpečnostní web Úvod  Autentizační protokoly  Bezpečnostní architektura  Bezpečnost komunikace  Bezpečnostní web  Firewall  Kryptografie  WiFi

 

Název

Obrázek

Popis

SSL

Co je a jak funguje SSL.

TLS

Co je TLS a jak funguje.

HTTPS

HTTPS a jak funguje a jak ho nastavit.

HTTPS/2

Jejich základní principy se vám pokusíme přiblížit. Pro začátek zdůrazněme, že zmiňované specifikace se zabývají jen transportními záležitostmi. Základní myšlenky, účastníci HTTP komunikace (včetně případných mezilehlých proxy) či složení a význam hlaviček zůstávají beze změny. Čili obsah se příliš nemění, ale bude po síti přenášen dost odlišně.