Zabezpečení počítače - Zabezpečení  Druhy zabezpečení  Nastavení  Normy  Jak zabezpečit  Testování  Zabezpečení jednotlivých částí

 

Jestliže se připojujete k Internetu, umožňujete používat počítač dalším uživatelům nebo sdílíte soubory s ostatními, je vhodné provést určité kroky v zájmu ochrany počítače. Proč? Existují počítačoví podvodníci (někdy také nazývaní hackeři), kteří utočí na počítače ostatních uživatelů. Tito podvodníci mohou útočit přímo na počítač pomocí Internetu a krást osobní informace, nebo nepřímo pomocí škodlivého softwaru, který poškodí počítač.

Naštěstí je možné se chránit pomocí několika snadných opatření. Tento článek popisuje rizika a způsob ochrany proti nim.

Ochrana počítače

Následující způsoby vám pomohou ochránit počítač před potenciálními bezpečnostními hrozbami:

Používejte bránu firewall

Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě a v závislosti na svém nastavení je buď odmítne nebo jim umožní projít do počítače. Brána firewall tímto způsobem pomáhá zabránit hackerům a škodlivému softwaru v získání přístupu k počítači.

Brána Windows Firewall je vestavěna do systému Windows a je automaticky zapnuta.


Jak pracuje brána Firewall
Pokud spustíte program, například program pro zasílání rychlých zpráv nebo síťovou hru pro více hráčů, který vyžaduje příjem informací z Internetu nebo ze sítě, brána firewall zobrazí dotaz, zda chcete připojení blokovat nebo blokování zrušit (povolit připojení). Pokud se rozhodnete zrušit blokování připojení, brána Windows Firewall vytvoří výjimku. Bude-li program v budoucnu vyžadovat příjem informací, brána Firewall již nezobrazí dotaz.

 

Používejte ochranu proti virům

Viry, červi a trójští koně jsou programy vytvořené počítačovými podvodníky, které využívají Internet k napadání zranitelných počítačů. Viry a červi se mohou sami replikovat z jednoho počítače na jiný, zatímco trójští koně vstupují do počítače skryté uvnitř zdánlivě neškodného programu, jako například spořiče obrazovky. Destruktivní viry, červy a trojské koně mohou vymazat informace z pevného disku nebo i zcela zlikvidovat systém. Ostatní přímo nezpůsobují poškození, ale zhoršují výkon a stabilitu počítače.

Antivirové programy prověřují, zda e-maily a jiné soubory v počítači neobsahují viry, červy a trójské koně. Pokud je nějaký nalezen, antivirový program takový soubor umístí do karantény (izoluje) nebo jej zcela odstraní dříve, než poškodí počítač a soubory.

Systém Windows nemá vestavěný antivirový program, ale výrobce počítače mohl nějaký nainstalovat. Pokud ne, je k dispozici spousta antivirových programů. Společnost Microsoft nabízí bezplatný antivirový program Microsoft Security Essentials, který si můžete stáhnout z webu Microsoft Security Essentials. Můžete také přejít na web poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows 7 a vyhledat vhodný antivirový program od jiného výrobce.

Nové viry se objevují každý den a tak je důležité používat antivirový program s možností automatické aktualizace. Při aktualizaci programu jsou do seznamu vyhledávaných virů přidány informace o nových virech. Tyto informace pomáhají ochránit počítač před novými útoky. Pokud je seznam virů zastaralý, je počítač vystaven novým hrozbám. Aktualizace obvykle vyžadují roční poplatek za práva k odběru. Udržujte práva k odběru platná, aby bylo možné přijímat pravidelné aktualizace.

 

Používejte ochranu proti spywaru

Spyware je software, který může zobrazovat reklamy, shromažďovat osobní informace nebo měnit nastavení počítače, a to obvykle bez svolení uživatele. Spyware může například instalovat nežádoucí panely nástrojů, odkazy nebo oblíbené položky do webového prohlížeče, měnit výchozí domovskou stránku nebo často zobrazovat reklamní okna. Některý spyware se nijak očividně neprojevuje, ale skrytě shromažďuje důvěrné informace, jako například navštívené webové stránky nebo text zadávaný na klávesnici. Většina spywaru se instaluje spolu se zdarma šířeným softwarem staženým z Internetu, ale v některých případech může k napadení spywarem vést i pouhá návštěva webu.

Počítač lze chránit proti spywaru pomocí antispywarového programu. Tato verze systému Windows obsahuje vestavěný antispywarový program Windows Defender, který je ve výchozím nastavení zapnutý. Program Windows Defender zobrazí oznámení, pokusí-li se spyware nainstalovat do počítače. Také je možné prověřit, zda již počítač spyware neobsahuje, a případně jej odebrat.

Nový spyware vzniká každý den a program Windows Defender je tak třeba pravidelně aktualizovat, aby zjišťoval nejnovější spywarové hrozby a chránil před nimi. Program Windows Defender je aktualizován podle potřeby, kdykoli probíhá aktualizace systému Windows. Chcete-li zajistit nejvyšší úroveň zabezpečení, nastavte systém Windows tak, aby instaloval aktualizace automaticky (viz níže uvedené pokyny).

 

Automaticky aktualizujte systém Windows

Microsoft Společnost pravidelně nabízí důležité aktualizace systému Windows, které pomáhají chránit počítač proti novým virům a dalším bezpečnostním hrozbám. Chcete-li získávat tyto aktualizace co nejrychleji, zapněte automatické aktualizace. Tak se není třeba obávat, že by v počítači chyběly důležité opravy systému Windows.

Aktualizace jsou stahovány na pozadí při každém připojení k Internetu. Aktualizace jsou instalovány v 3:00 (ráno), neurčíte-li jiný čas. Chcete-li vypnout počítač dříve, můžete aktualizace nainstalovat před vypnutím. V opačném případě je systém Windows nainstaluje při příštím spuštění počítače.

Zapnutí automatických aktualizací

Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

Klikněte na odkaz Změnit nastavení.

Ujistěte se, zda je vybrána možnost Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).

Systém Windows bude průběžně automaticky instalovat nově dostupné aktualizace pro váš počítač. Důležité aktualizace znamenají významný prospěch, například zlepšené zabezpečení a spolehlivost.

Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizace zaškrtněte políčko Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace a klikněte na tlačítko OK.

Doporučené aktualizace mohou řešit méně podstatné problémy a zlepšit ovládání počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.