Certifikační zkoušky H  Certifikáty  OKSystem  NIC.CZ  Alef training  Gopas  ictPro  MVA  PC dir  New Horizonts  HackerLab


Počítačové sítě  Počítačová bezpečnost  Operační systémy  Správa systému - CCNA  CCNP  CEH  CompTIA Security+  CompTIA A+


Počítačové sítě

CCNA

Cisco Certified Network Associate

Zkratka CCNA znamená Cisco Certified Network Associate a jedná se o certifikaci firmy Cisco. Je to jedna ze základních certifikací a je značně rozšířená a populární. Získáním této certifikace prokáže absolvent znalosti z teorie i praxe středně velkých počítačových sítí a to v oblasti instalace, konfigurace, údržby a provozu sítí s Cisco aktivními prvky.

CCNP

Cisco Certified Network Professional

CCNP je zkratka z Cisco Certified Network Professional. Jak bylo popsáno výše, jedná se o certifikaci z řady profesionálních certifikací s obecným zaměřením na LAN a WAN sítě. To zahrnuje instalaci, konfiguraci a řešení problémů od malých po značně rozsáhlé sítě. Jedná se o správu Routerů a Switchů včetně core (jádro) prvků, stejně jako řešení hlasu, bezpečnosti a IP telefonie na hraničních a přístupových prvcích.


Počítačová bezpečnost

CEH
Certified Ethical Hacker

Certified Ethical Hacker v10 je nejnovější verze celosvětově nejoblíbenějšího a nejprestižnějšího kurzu firmy EC-Council. Studenti se v rámci kurzu seznámí se strategiemi, technikami a nástroji, které se běžně používají v aktuálním hackingu a při penetračním testování.

CompTIA Security+

Tento unikátní 5tidenní kurz je dokonalou přípravou pro celosvětově uznávanou certifikační zkoušku CompTIA Security+ SY0-501, která je dnes standardem pro IT certifikaci v oblasti bezpečnosti.


Správa systému

CompTIA A +

V tomto kurzu získáte základní dovednosti a informace, které budete potřebovat k instalaci, upgradování, opravě, konfiguraci, odstraňování problémů, optimalizaci a provádění preventivní údržby základního hardwaru a operačních systémů osobního počítače.