Co je to hacking -

Hacking  Historie  Manifest  Dělení  Skupiny  Hackeři  Druhy hack.  Techniky  Počítačový útok  Nástroje  Ceník služeb  Hacking Team  Most Wanted 

 

Hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokážou ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb. V masmédiích se tento termín používá pro počítačové zločince a narušitele počítačových sítí, kteří se ale správně označují termínem cracker. Dnes jsou oba pojmy často zaměňovány a pro pojem blízký původnímu významu se používají také termíny geek, guru, nerd.

V užším významu se slovo cracker často používá ve významu průnikář, tedy osoba, která svoji odbornou převahu používá k průniku do systému nebo obecně k získání většího vlivu, než jaký měla předtím. Takoví crackeři své znalosti tají nebo si je vyměňují jen mezi sebou. Obvykle se označují jako "Black hat crackeři".

Původní hackeři z velké části přispěli ke zrodu počítačové sítě Internet či hnutí svobodného software, jako např. GNU.

Jinak vnímá termín hacker Richard Stallman nebo Eric S. Raymond a jinak jej vnímal člověk, který si říkal „Mentor“. Ten roku 1986 sepsal tzv. Hackerův manifest. V něm se mimo jiné píše:

… Ano, jsem zločinec. Mým zločinem je zvědavost. Mým zločinem je posuzování lidí podle toho, co říkají a co si myslí, a ne podle toho, jak vypadají. Můj zločin je to, že jsem chytřejší než ty, což je věc, kterou mi nikdy neodpustíš. Jsem hacker a toto je můj manifest. Můžete zastavit jednotlivce, ale nemůžete nás zastavit všechny…
Dále v něm kritizuje společnosti a firmy, které si nechávají platit za služby, které by jinak mohly být zadarmo (telefon, připojení k Internetu). Popisuje v něm také svůj vztah ke kyberprostoru. Hlavní kritice ovšem podrobuje podle svého názoru zkostnatělou a prohnilou lidskou společnost, která je slepá a jde jí jen o vlastní krátkodobý prospěch.

Přestože s Mentorovými názory spousta lidí nesouhlasí a považuje je za škodlivé, je tento manifest obecně uznáván většinou crackerů.

Za pravděpodobně nejslavnějšího crackera je považován Kevin Mitnick.