- AGP -

AGP sběrnice
Port AGP je rozhraní, navržené firmou intel, pro počítače řady PC.
Poskytuje mechanismus pro připojování grafických karet.
Podstatným způsobem zvyšuje výkon aplikací (oproti sběrnici PCI) pracujících zejména s :
3D grafikou
Videosekvencemi
Jedná se o speciální port, který je určen pouze pro grafické karty.
Poskytuje vyšší přenosovou rychlost než rozšiřující sběrnici, které se dříve využívaly i pro připojování grafických karet.
AGP vychází ze specifikace rozšiřující sběrnici PCI
Pracuje s frekvencí 66 Mhz a pro přenos dat používá 32bitovou sběrnici.
Podle přenosové rychlosti se AGP port dělí na:
AGP1x
Definován specifikací AGP1.0 a AGP 2.0
Maximální přenosová rychlost je 266 MB/s
Veškeré přenosy dat jsou synchronizovány s náběžnou hranou hodnotového signálu (66 MHz).
Používá signálové napětí 3,3 V nebo 1,5 V
AGP2x
Definován specifikací AGP1.0 a AGP 2.0
Maximální přenosová rychlost je 533 MB/s
Vyšší přenosové rychlostí je dosaženo přidáním dalších řídících signálů a prováděním přenosů s náběžnou hrano i sestupnou hodinového signálu (66 MHz)
Používá signálové napětí 3,3 V nebo 1,5 V
AGP4x
Vyšší přenosové rychlosti je dosaženo přidáním dalších řídících signálů a prováděním přenosů s náběžnou o sestupnou hranou hodinového signálu (66 MHz)
Používá signálové napětí 3,3 V nebo 1,5 V
AGP8x
Definován specifikací AGP3.0
Během jednoho taktu dovoluje uskutečnit až 8 datových přenosů
Maximální přenosová rychlost je 2132 MB/s
Používá signálové nápětí 0,8V
Je zpětně kompatibilní s AGP 4x
Používá stejný konketor jako agp 4.0
Využívá stejné signály agp4x, ke kterým přidává další signály pro podporu činnosti v režimu 1GP8x.
Dovolujeme, aby základní deska byla navržena, aby podporovala AGP 4x i AGP 8x.
Výhodou AGP portu je i možnost, že grafická karta může pracovat s daty uloženými přímo v operační paměti.
Není nutné, aby všechna zobrazovaná dat byla nejdříve přenášena do paměti grafické karty.
Tato možnost je velmi výhodná zejména při zobrazování realisticky vypadajících scén.
U takovýchto scén bývá většinou nutné na povrchy některých zobrazovaných objektů ( z důvodů jejich realistické vizáže) nanést tzv. textury.
Textury je bitová mapa (obrázek), který svým vzhledem vytváří dojem, že obejkt má určité vlastnosti.
Textury zabírají v paměti mnohdy poměrně velikou kapacitu a jejich přenášení do paměti grafické karty může být velmi zdlouhavé.


Před tím než mohou být libovolná data zobrazena, je nezbytné, provést jejich následující přesuny:
-HDD  operační paměť:
Data jsou načítána např. z pevného disku, který je připojen k rozhraní zapojenému na PCI sběrnici.
Takto načítána data jsou přenášena přes PCI sběrnici do operační paměti.
-operační paměť  procesor počítače:
Z operační paměti jsou data načítána procesorem počítače, který provede jejich zpracování
-procesor počítače  operační paměť:
Výsledkem své činnosti procesor počítače opět uloží do operační paměti
-operační paměť  paměť grafické karty
Zpracována dat jsou zasílána do videopaměti grafické karty.
Přenos dat do videopaměti je prováděn opět přes PCI sběrnici
-paměť grafické karty  procesor grafické karty:
Data jsou čtena procesorem grafické karty z videopaměti a následně jsou zobrazována na obrazovce monitoru.
Problém:
-datam která se mají zobrazit, musí být dvakrát přenášena přes PCI sběrnici
-PCI sběrnice má proti AGP portu nižší přenosovou rychlost.
-PCI sběrnice bývá mnohdy zatížena i jinými zařízeními (např. rozhraní pevných disků, síťová karta a další).
Z výše uvedených důvodů se pro připojení grafické karty používal AGP port
Zapojení grafické karty k portu AGP

Data, která jsou umístěna v operační paměti a jsou přenášena do videopaměti, nemusí být posílána přes PCI sběrnici.
Tato data jsou zasílána přímo přes AGP port, který má vyšší přenosovou rychlost a není zatěžován žádným jiným zařízením
U PCI sběrnice se tímto také podstatným způsobem sníží její zatížení.
V případě použití AGP portu není nutné, aby všechna zobrazována data byla přenesena do videopaměti.
Je možné, aby si je grafická karta zpřístupňovala přímo z paměti operační.
Operační paměť je stránková a grafická karty potřebuje ke své efektivní práci, aby se u jejího pohledu operační paměť jevila jako souvislá (nikoliv rozdělená na stránky)
Tento problém je řešen na úrovni čipové sady,která pokud podporuje AGP, musí v sobě integrovat obvod GART
GART pracuje podobně jako stránkovací jednotka procesoru.
GART provádí přemapování adres tak, aby grafická karty mohla pracovat s pamětí, která se jeví jako souvislý blok.
Tento problém je řešen na úrovni čipové sady, která pokud podporuje AGP, musí v sobě integrovat obvod GART.
GART pracuje podobně jako stránkovací jednotka procesoru
GART provádí přemapování adres tak, aby grafická karta mohla pracovat s pamětím která se jeví jako souvislý blok.
Kapacita operační paměti, která je pro grafickou kartu souvislá, se označuje jako tzv. AGP aperture
Velikost AGP aperture lze zpravidla nastavit pomocí programu SETUP
Port AGP je určen pro práci se signálovým napětím:
-3,3 V: AGP1x a AGP2x
-1,5V: AGP1x, AGP2x a AGP4x
-0,8V: AGP8x
Jednotlivé typy AGP portu lze rozlišit podle umístění klíčové pozice v jejich slotu
Řezy AGP slotem:

Obdobně lze rozlišit i AGP karty určené pro port AGP s různým signálovým napětím:
Port AGP Pro byl určen zejména pro výkonné grafické stanice
Standard AGP Pro je s AGP zpětně kompatibilní tj.
-kartu AGP lze použít ve slotu AGP Pro
-Naopak kartu pro AGP Pro nelze použít ve slotu AGP
Slot pro AGP Pro využívá AGP slotu a je po obou stranách rozšířen o další kontaktní segmenty.
V rámci AGP Pro existují dva standardy, jež se liší maximálním příkonem, který může karta odebírat:
-AGP Pro50: maximálně 50W
-AGP Pro110: maximálně 110W
Maximální příkon pro AGP kartu je 25W
Řezy sloty AGP Pro: