- FireWire / IEEE 1394 -

• Standard definující vysokorychlostní sériovou sběrnici (podobně jako USB)
• Sběrnice FireWire byla původně vyvinuta firmami Apple Macintosh a Texas Instruments
• Firmou sony je tento standard rovněž označován jako i-Link
• Z původního návrhu pak vychází dnes používaný standard označovaný jako IEEE 1394
• Kabely pro rozhraní IEEE 1394 jsou založeny na technologii kabelů herní konzoly Nintendo
• Kabel používá 6 vodičů:
o 4 vodiče (2 páry) slouží pro přenos dat:
 Jednotlivé páry jsou stíněny
 Vodiče v jednom páru jsou kolem sebe obtočeny (minimalizuje přeslechy, EMI a ztráty způsobené kapacitním odporem
 2 vodiče zajištuji napájení

• Informace jsou přenášeny diferenciálním způsobem:
o Pár TBP*, TPB>
 Slouží pro přenos jednotlivých bitů
o Pár TPA*, TPA:
 Slouží k synchronizaci mezi vysílajícím a přijímajícím uzlem
 Pomocí tohoto páru jsou zasílány signály (Strobe), které umožňují synchronizaci (mezi vysílačem a přijímačem) bitů přenášenách na páru TPB* a TPB


• Podporuje:
o Technologii Plug& Play – automatická konfigurace připojených zařízení
o Hot – swap – možnost připojenovat (odpojovat) zařízení za chodu počítače
• Komunikace prostřednictvím IEEE 1394 probíhá pomocí packetů, a to ve dvou režimech:
o Asynchronní:
 Pro aplikace, které nemusí pracovat v reálním čase
 Např. připojení tiskáren, scannerů
 V tomto režimu je zaručeno korektní doručení packetu
 Příjemce zasílá odesílateli informace o správném přijetí packetu
 V případě poškození (ztráty) packetu dochází k jeho opětovnému zaslání
o Isochronní:
 Pro aplikace vyžadující práci v reálném čase
 Např. přehrávání video sekvence, přehrávání zvukových záznamů
 V tomto režimu přijaté packety potvrzovány a tudíž nedochází ani oparnému zasílání poškozených (ztracených packetů)
• Pomocí IEE 1394 lze obecně propojit i více „vzdálenějších“ pracovišť (segmentů)

• Jednotlivá zařízení mohou být připojována do:
o Řetězců (Daisy-chain)
o Stromu (pomocí hubů)
• Technické parametry:
o K jedné IEEE 1394 kartě lze připojit maximálně 63 zařízení (v jednom řetězci nebo větvením)
o Maximální délka kabelu je 4,5m
o Pomocí mostů (bridge) lze propojit až 1023 pracovišť (segmentů)  maximálně více než 64000 uzlů (včetně hubů, repaterů a mostů).
• Pro adresaci jednotlivým uzlů je vymezeno 64 bitová adresa:
 10 bitů pro adresu segmentu
 6 bitů pro uzel
 48 bitů pro adresu paměti
o Přenosová rychlost závisí na verzi IEEE 1394 (100MB/s, 200 MB/s, 400 Mb/s, 800 MB/s, 1 Gb/s)
• IEEE 1394 slouží k připojování zejména digitálních videokamer, digitálních fotoaparátů, televizorů HDTV, scannerů a hudební nástroje.