- Myš-

• Myš je zařízení, které umožnuje přenášet pohyb ruky po vodorovné podložce na obrazovku počítače.
• Slouží většinou jako ukazovátko při práci s mnoha dnešními programy
• Připojení myši k počítači bývá realizováno pomocí:
o Sériového portu (seriál mouse)
o PS/2 portu (PS/2 mouse)
o USB sběrnice (USB mouse)
• Pro účely ovládání programu je každá myš vybavena sadou tlačítek (typicky jedním až pěti tlačítky), případně rolovací kolečkem
• Lze rozlišit dva základní typy myší:
o Mechanická (opto-mechanická) myš
o Optická myš
Mechanická myš
• Ve své spodní často obsahuje kuličku, která se při pohybu po podložce otáčí
• Toto otáčení je přenášeno na dva otočné válečky (jeden pro horizontální a jeden pro vertikální směr).

• Válečky otáčejí dvěma disky, po jejichž obvodu jsou umístěny malé otvory
• Každý z těchto disků se otáčí v buňce fotodetektoru, která obsahuje dvě infračervené LED diody a dva světelné senzory.
• Při otáčení disku světlo z LED diod přerušovaně dopadá na světelné senzory, což dovoluje rozpoznat pohyb myši
• Počet infračervených impulsů určuje vzdálenost, po které se myš pohybuje.
• Frekvence infračervených impulsů určuje rychlost pohybu myši

• Infračervené impulsy jsou procesorem myši převáděny na binární data
• Získána binární data jsou následně zasílána do počítače
• Mezi otočné disky a světelný senzor je umístěna plastová destička obsahující okénko dovolující okénko dovolující průchod infračervených paprsků ke světelnému senzoru.
• Jedna buňka fotodetektoru obsahuje dvě tyto plastové destičky
• Jejich okénka jsou posunuta o polovinu velikosti otvoru v otočném disku
• Tato konstrukce dovoluje na základě fázového posunu rozlišit směr, kterým se myš pohybuje


• Při otáčení disku( tj. při pohybu myši) fotosenzory vyhodnocují příchozí infračervené impulsy:
o Otáčení po směru hodinových ručiček

• Otáčení proti směru hodinových ručiček

Optická myš
• Optická myš je osazena červenou LED diodou a CMOS senzory (fotosenzory)
• Světlo emitované LED diodu se odráží od podložky a dopadá na CMOS senzor
• CMOS senzor posílá takto získaný obraz (obraz podložky) digitálnímu signálovému procesoru ( DSP – Digital Signal Processor)
• DSP je schopen rozpoznat vzorky v získaném obrazu a určit jakým směrem se tyto vzorky posunuly oproti obrazu předcházejícímu
• Na základě změny vzorků v sekvenci obrázků je DSP schopen určit velikost dráhy, po které se myš pohybovala

• Poznámky:
o Obraz podložky se snímán 1500-1600 krát za sekundu
o DSP je schopen provést cca 18 mil. Instrukcí za sekundu (18 MIPS)
o Existují povrchy na nichž optickou myš nelze provazovat (např. sklo)