- Tablety -

Specifikace
• Opačná funkce ke grafickým zapisovačům
• Odměřování a vstup souřadnic bodů do počítače
• Digitalizují se technické výkresy, fotografie, rentgenové snímky.
• Výrazně vyšší přesnost než použití světelného péra
• Rovný povrch pracovní plochy
Kategorie
• Velkoplošné digitizéry
o Digitalizace dat z velkých výkresů
o Využití grafického zapisovače se zaměněnou kreslicí hlavou.
• Stolní digitizéry – tablety
o Domácí použití
o Snímacím čidlem ručně pohybuje operátor.
• Specializované digitizéry
o 2D s pohyblivým médiem,
o 3D užívané na pracovištích CAD/CAM.
Složení
• Snímací čidlo a tlačítko, kterým operátor určuje okamžik digitalizace.
• Pracovní plocha a převod sloužící ke snímání polohy čidla,
• Řadič a připojovací elektronika
• Může být i displej, na němž se zobrazují informace o souřadnicích,
• Při nespřažené práci digitizéru vnější paměť digitalizovaných dat.
Převod polohy na číselný údaj
• Použití potenciometru - odporový princip.
• Snímací čidlo je spojeno s běžcem,
• měřené napětí se převádí AC převodníky.
• Nevýhoda: malá rozlišovací schopnost,
• výhoda: nízké náklady.
• Pravoúhlý snímací systém nahrazen dvoupákovým mechanismem polárního systému.
• Použití kódových kotoučů v provedení pro absolutní nebo přírůstkové snímání.
Převod polohy na číselný údaj

Absolutní snímání
• V kterémkoliv okamžiku lze zjistit polohu snímače.
• Kódové pravítko s binárním kódem.
• Nevýhody: může poskytovat falešné informace.
• Kódové pravítko s grayovým kódem.
• Výhody: mění se vždy jen jeden bit.
Přírůstkové snímání
• Pravítko neb kotouč jsou jednodušší,
• Snímací zařízení si musí pamatovat předchozí polohu
• Dvojice posunutých čidel je kvůli zjištění směru pohybu.

Elektromagnetické řešení převodu – s rastrem

Elektromagnetické řešení převodu – s meandrem
• Umožňuje pouze přírůstkový režim činnosti,
• Zato jeho konstrukce je jednodušší
• Jakou může dosáhnout rozlišovací schopnost.
Elektrostatický digitizér
• Využívá se kapacity mezi vodiči rastru a snímacího čidla.
• Určení polohy čidla podle relativní hodnoty signálu
• Relativní hodnota signálu  příspěvky od jednotlivých vodičů rastru.
Akustický
• Akustický: využívá šíření zvukových vln vzduchem.
• Použití pro prostorovou 3D digitalizaci.