- USB -

• USB (Universal Seriál Bus) – standard sběrnice vyvinutý firmami Compaq, Intel, IBM, Microsoft, NEC
• Hlavním cílem bylo definovat externí rozšiřující sběrnice umožňující snadné připojování periferních – tzv. Functions.
• Počítač, ve kterém je osazeno rozhraní pro USB, tzv. (USB) host controller, bývá v terminologii USB označován jako host.
• Host může být v systému pouze jeden.
• K host controller je připojen tzv. root hub (kořenový rozbočovač), ke kterému je možné připojit:
o USB zařízení (může obsahovat i USB hub)
o USB hub: zařízení, které slouží jako rozbočovač pro připojení dalších USB zařízení, popř. USB hubů
• Tímto vzniká stromová fyzická topologie, avšak logická topologie (princip komunikace) odpovídá topologii sběrnice


• Každý uzel tohoto stromu, který není listem je tvořen pomocí USB hubu (popř. zařízení, které USB hub obsahuje – compound device)
• Strom USB sběrnice může mít maximálně 7 úrovní (vrstev a 127 zařízení:
o 1. Úroveň: tvořena Root Hubem
o 2-6 úroveň tvořena zařízením nebo huby
o 7 úroveň tvořena pouze zařízeními
• Jednotlivá připojení USB zařízení mohou být napájena přímo ze sběrnice (+ 5V)
• Je rovněž možné, aby zařízení mělo svůj vlastní napájecí zdroj
• Připojování zařízení se provádí pomocí standardního voličového kabelu (se dvěma různými konektory):
o Upstream konektor („A“): pro připojení směrem k hostu (hubu)
o Downstream konektoru („B“): pro připojení k zařízení
• Kabel obsahuje:
o Dva stačené vodiče pro přenos dat
o Vodič s napájením (+5V)
o Zemnící vodič

• Data jsou po USB přenášena diferenciálním způsobem
• Jednotlivé signály jsou kódovány metodou NRZI with bit stuffing
• NRZI (Non-Return to Zero Inverted)
o Bit 0: změna napěťové úrovně
o Bit 1: setrvalý stav napěťové úrovně
• Samotné kódování NRZI nezaručuje, že při přenosu dat nedojde ke ztrátě synchronizace mezi zařízením, které informace vysílá a zařízením, které je přijímá
• Riziko ztráty synchronizace vzniká v okamžiku, kdy se přenáší delší posloupnost jedniček (jednička neobsahuje změnu napěťové úrovně)
• K metodě NRZI se tedy přidává ještě tvz bit stuffing, který za každý šest bezprostředně následujících jedniček vloží jednu nulu.

• Jednotlivá zařízení je možné k USB sběrnici připojovat (odpojovat) i za chodu počítače (hot-swap) a je úkolem programového vybavení, aby příslušné změny rozpoznalo
• K USB lze připojovat např. myši, klávesnice, monitory, reproduktory, scannery, mechaniky, atd.
• Rychlost USB sběrnice:
o USB 1.1:
 1,5 MB/s low speed
 12 MB/s full speed
o USB 2.0
 Až 480 MB/s high-speed
• Verze USB 1.1 a USB 2.0 jsou vzájemně kompatibilní:
o Komunikace mezi zařízením a hubem, ke kterému je připojeno, probíhá rychlostí zařízení
o Komunikace mezi high speed huby probíhá v režimu high-speed nezávisle na rychlosti připojeného zařízení

• Komunikační protokol:
o Veškeré přenosy jsou iniciovány host controlorem
o Komunikace probíhá přístupovou metodou zvanou polling
o Většina transakcí na USB sběrnici vyžaduje nejvýše 3 packety:
 Host controller pošle USB packet (obsahující typ na směr transakce, adresu USB zařízení,--). Tento packet bývá označován jako token packet
 USB zařízení, které rozpozná v Token Packetu svou adresu (adresát) se nadále účastní transakce.
 Adresát podle udaného směru transakce (v token packetuú, provede příjem nebo vyslání dat, popř. indikuje, že nemá žádná datak vyslání
 Cílové zařízení (příjemce dat) nakonec posílá packet s potvrzením, že příjem byl bezchybný
o Některé transakce (mezi hostem a full/low speed zařízením) vyžaduje 4 packety