- Vstupní zařízení-

Standardní PC klávesnice
1. Alfanumerická část (s klávesnicemi Shift, Ctrl, Alt a Cap Lock),
2. Funkční klávesy (Esc a F1-F12)
3. Řídící klávesy (pohyb kursoru, Home, End, PgUp,PgDn,Ins,Del,PrtSc,Pause, Scroll Lock)
4. Numerická část (Num Lock)
Kontaktní spínače
• Membránový (membrána vymezuje také mechanický odpor, °106 sepnutí),
• S vodivou gumou neboli odporová (velice levné, značně mechanické nevýhody, používaly se u starých kalkulaček, s jistou obrněnou používány u moderních klávesnic),
• Jazýčkový spínač (magnet + jazýčkový spínač, 107 sepnutí).

Vibrace
• U většiny typů realizace kláves nastává problém s vibracemi kontaktů.
• Přechodový jev trvá typicky 1 až 20 ms podle typu spínače
• Filtruje se např. elektricky (RS klopný obvod)

Bezkontaktní spínače
• Kapacitní, spolehlivé, výdrž 108 sepnutí
• S Hallovým prvkem, podobně, ale stále odebírá značný proud,
• S transformátorovou vazbou, vhodný do průmyslových aplikací.

Reprezentace kláves
• Kvůli značné náročné náročnosti na počty vodičů se používájí 2 základní metody ne eliminaci (zjištění, která je sepnutá):
o Jeden společný vodič (zhruba do 16 kláves),
o Matice s posuvnými registry

Problémy tohoto řešení
• Při současném stisku většího počtu kláves nemožnosti správně detekovat
• Angl. Ghosting a Masking

Příklad konkrétního řešení
• Promyslete si algoritmus programu mikroprocesoru obsluhující tento řadič klávesnice!

• Inspirace „známým“ sloganem: PC klávesnice pracuje na kapacitním principu.
• Kde je pravda:
• Kapacitní princip je nesporně, náročnější na implementaci, a když ne nemožný
• Mnohem pravděpodobnější je však princip odporový, který se dá realizovat s běžnými jednočipovými mikroprocesory bez nutnosti konverze signálu.
Měření ohmmetrem
• Kontaktní úprava gumových „čepiček“ je značně vodivá – desítky až stovky Ω.
• Povrchová úprava kontaktů na desce je rovněž velice dobře vodivá,
• Pravděpodobnost kapacitního principu se začíná blížit nule
Začíná být dostatek důkazů
• Každý řádek matice je přímo připojen na vývod mikroprocesor a přes odpor 100kΩ. spojen s napájením, čímž se zajištuje definována logická úroveň „1“ pro zapojené kontakty.
• Každý sloupec je buď přímo, nebo přes diodu spojen s vývodem mikroprocesoru, tedy kapacitní princip definitivně prohrává.


Přenosový protokol PC klávesnice
• Sériový, asynchronní (izosynchronní), ale ne RS232
• Jeden start bit (vždy 0), 8 datových bitů, jeden bit liché parity,
• Pak jeden stop bit (vždy 1)
• Tedy celkem 10 bitů