QoS

Název

Obrázek

Popis

Policy based networking Výsledek obrázku pro QoS QoS, network policy apod. jsou dnes módní pojmy. Ne každý si však dokáže představit, co znamenají a především jaký může být jejich praktický přínos. V současné době lze vidět dva základní trendy jak zajistit kvalitu služeb v síti.
Content Delivery sítě a Web switching Výsledek obrázku pro QoS I když při rozvoji nové ekonomiky, založené na Internetu, dochází k otřesům a ne všechna očekávání byla zcela naplněna, vývoj nelze zastavit. Objem obchodů realizovaných prostřednictvím Internetu bouřlivě narůstá. Tím narůstá i zátěž komunikačního prostředí (Internetu) a serverů. Kromě výkonového hlediska nabylo na významu i hledisko spolehlivosti a dostupnosti. Jak splnit narůstající požadavky? I když při rozvoji nové ekonomiky, založené na Internetu, dochází k otřesům a ne všechna očekávání byl.
Řízení šířky pásma v sítích WAN Výsledek obrázku pro QoS Řízení pásma ve WAN - úvod do problematiky.Účelem článku je obeznámení s problematikou řízení pásma ve WAN sítích tj. k čemu je to dobré, stručný popis technologií řešících problematiku a příklady konkrétní implementace
Řízení šířky pásma v sítích LAN Výsledek obrázku pro QoS Řízení šířky pásma v LAN - pohled na nároky aplikací.Doba pokročila, svět si žádá nové aplikace. Počítačové sítě jsou používány pro přenos všemožných dat. Podívejme se nejprve na nejdůležitější vlastnosti, které činnost aplikací ovlivňují, a potom se pokusíme tyto vlastnosti aplikovat na jednotlivé typy aplikací.