Správa počítačových sítí

Název

Obrázek

Popis

Smysl a přínosy správy sítí Výsledek obrázku pro Správa počítačových sítí Na rozdíl od centralizované správy sálových počítačů (obsluha operačního systému a správa systémových zdrojů) se správa distribuovaných výpočetních systémů rozrůstá mj. i o správu všech zařízení, která umožňují vzájemnou komunikaci všech serverů a uživatelů.
Funkční oblasti managementu Výsledek obrázku pro Správa počítačových sítí Typy managementu podle ISO
Fault (Problem) Management, Configuration (Change) Management,
Performance (Growth) Management, Security (Access) Management, Accounting (Cost) Management
Struktura MIB a přístup k jejím informacím Výsledek obrázku pro Správa počítačových sítí Seriál je zaměřený na detailnější popis technologie managementu počítačových sítí prostřednictvím protokolu SNMP, zejména struktury MIB a přístupu k informacím v ní obsažených. Článek pojednává o protokolu SNMP pouze na úrovni verze 1. Ta se od verze 2 liší především jednoduchým ověřovacím schématem na úrovni community.
.NET Management Výsledek obrázku pro Správa počítačových sítí Správa .NET prostředí dosud vyžaduje použití všech standardních technik jako jsou řízení změn, konfigurací, událostí či výkonnosti. Nicméně je nutné, aby tyto funkce byly mnohem více vzájemně integrovány a budovány na průmyslových standardech, než tomu bylo dosud.