Funkční oblasti managementu:
řízení chyb, konfigurace, kontrola,
řízení výkonu, řízení bezpečnosti.
 

Typy managementu podle ISO
Fault (Problem) Management
Configuration (Change) Management
Performance (Growth) Management
Security (Access) Management
Accounting (Cost) Management

Fault management
Fault management zajišťuje :
detekci problému (aktivní – polingem, pasivní – zachycením výstrahy)
provedení záznamu o problému (logování)
ohodnocení významu problému
postoupení problému pro řešení
určení příčiny problému
opravu problému
Sledování projevu se provádí v závislosti na funkci sledované entity, tj. např. :
ICMP echo (ping)
stav SNMP parametru
funkčnost procesu
změna log souboru
projev aplikace (např. odpověď na TCP open nebo UDP paket)
U aktivního sledování nutno vydefinovat frekvenci !

Některé nástroje pro FM
• platformní nástroje typu HP OV,
Tivoli, TNG nebo Solstice
specializované nástroje – např.
Optivity, CiscoWorks, ...
relativně jednoduché nástroje – tzv.
whats up monitory

Příklad obrazovky FM

Configuration management
Configuration Management zajiš´tuje
konfigurace základních parametrů
uchovávání dat o stavu sítě včetně konfigurací (dokumentace)
mapování síťové topologie
rozvoj stavu sítě – plánování na základě fault a performance
managementu
změna parametrů

Některé nástroje pro CM
• CLI (command line interface)
• GUI (grafické nástroje)
• specializované nástroje nebo
nadstavby platformních systémů
nástroje pro dokumentaci

Příklad obrazovky CM

Performance management
Performance Management
monitorování a vyhodnocování propustnosti a chybovosti
zjišťování hrdel sítě
měřené hodnoty:
zatížení (linky, využití procesoru a paměti, disková kapacita,...)
propustnost
čas čekání na zdroje (délka fronty, čekání na službu, čekání na
dokončení operace, …)
čas odezvy – čas mezi odesláním požadavku a doručením, potvrzení
jeho převzetí

Některé nástroje pro PM
• specializované nástroje konkrétního
výrobce (Optivity, CiscoWorks),
samostatně nebo jako nadstavby
platformních systémů
jednoduché, úzce specializované
nástroje – např. MRTG

Příklad obrazovky PM

Security management
Security Management zajišťuje
ovládání přístupu
ověření
autorizace
na úrovni OS i přístupových prvků (LAN, RAS, ...) – provázanost s
adresářovými službami

Některé nástroje pro SM
• bezpečnostní politika podniku
• adresářové služby
• specializované systémy (např.
Optivity Policy Management, Cisco )

Accounting management
Accounting Management
monitoruje spotřebu zdrojů
čas přihlášení k serveru, množství dat ve schránce, množství dat
stažených z Internetu, množství dat přeněsených mezi 2ma uzly, ...

Některé nástroje pro AM
• zdroje na serverech
– Performance Monitor, AppManager
(www.netiq.cz)
– vyhodnocení log souborů
• zdroje na síti
– RMON nástroje
– Sniffer

Příklad obrazovky AM

Doplnění informace
• Asset Management
– sběr a rozvoj informací o vybavení,
zařízeních a lidských zdrojích
• Planning/Support Management
– analýza požadavků
– analýza trendů
– modelování
– optimalizace