Matematika - Úvod  Školení  Sylaby   

Úvod  Úvod do informatiky  Počítačové sítě  Hardware  Programování  Administrace  Bezpečnost  Technologie  Software  Operační systémy  Management  Jazyky  Ekonomika  Matematika

 

Název

Obrázek

Popis

Funkce jedné proměnné

Výsledek obrázku pro matematika

 

Matematická logika

Výsledek obrázku pro matematika

 

Limita funkce

Výsledek obrázku pro matematika

 

Derivace funkce

Výsledek obrázku pro matematika

 

Integrál

Výsledek obrázku pro matematika

 

Průběh funkce

Výsledek obrázku pro matematika

 

Diferenciální počty

Výsledek obrázku pro matematika

 

Primitivní funkce

Výsledek obrázku pro matematika

 

Určitý integrál

Výsledek obrázku pro matematika

 

Aritmetická a geometrická posloupnost

Výsledek obrázku pro matematika

 

Limita posloupnosti

Výsledek obrázku pro matematika

 

Nekonečné řady

Výsledek obrázku pro matematika

 

Optimalizační metody -

 

Název

Obrázek

Popis

Vektory

Výsledek obrázku pro matematika

 

Matice

Výsledek obrázku pro matematika

 

Soustava lineárních rovnic

Výsledek obrázku pro matematika

 

Soustava lineárních nerovnic

Výsledek obrázku pro matematika

 

Lineární optimalizace

Výsledek obrázku pro matematika

 

Simplexový algoritmus

Výsledek obrázku pro matematika

 

Obecná úloha lineárního programování

Výsledek obrázku pro matematika

 

Funkce dvou proměnných

Výsledek obrázku pro matematika

 

Lokální extrém funkce dvou proměnných

Výsledek obrázku pro matematika

 

Vázaný extrém funkce dvou proměnných

Výsledek obrázku pro matematika

 

Absolutní extrém funkce dvou proměnných

Výsledek obrázku pro matematika

 

Dopravní úloha

Výsledek obrázku pro matematika

 

Úvod do teorie grafů

Výsledek obrázku pro matematika

 

Přípravka pro Matematickou zkoušku pro přijetí na ČVUT -

 

Název

Obrázek

Popis

Číselné obory

Výsledek obrázku pro matematikapřirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná a komplexní čísla.
Algebraické výrazyVýsledek obrázku pro matematikamnohočleny, lomené výrazy, mocniny, odmocniny. Podmínky, kdy má výraz smysl.
RovniceVýsledek obrázku pro matematikalineární, s neznámou ve jmenovateli, kvadratické, s odmocninami, s logaritmy, exponenciální, goniometrické, s absolutními hodnotami. Lineární a kvadratické rovnice s parametrem.
NerovniceVýsledek obrázku pro matematikalineární, kvadratické, s mocninou či odmocninou, s absolutními hodnotami, goniometrické. Nerovnice v součinovém tvaru.
Soustavy rovnic a nerovnicVýsledek obrázku pro matematika 
Funkce a jejich vlastnostiVýsledek obrázku pro matematikalineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, mocninné, goniometrické. Definiční obory a obory hodnot.
Posloupnosti a řadyVýsledek obrázku pro matematikaaritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, součet geometrické řady, součet prvních n členů aritmetické či geometrické řady.
PlanimetrieVýsledek obrázku pro matematikatrojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice, kruh, geometrická zobrazení.
Analytická geometrieVýsledek obrázku pro matematikasouřadnice bodu a vektoru, přímka v rovině (obecná rovnice, parametrický tvar), úhel a skalární součin, vektorový součin, roviny a poloroviny, kuželosečky.
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistikaVýsledek obrázku pro matematikapermutace, kombinace a kombinace s opakováním, binomická věta při řešení úloh, pravděpodobnost náhodného jevu, nezávislost jevů, podmíněná pravděpodobnost.

Matematika ČVUT -

 

Název

Obrázek

Popis

Matematika Logika

Související obrázek

 
LimitaSouvisející obrázek 
DerivaceSouvisející obrázek 
Průběh funkceSouvisející obrázek 
IntegrálSouvisející obrázek 
PosloupnostSouvisející obrázek 
NekonečnoSouvisející obrázek 
Časové řadySouvisející obrázek 
Lineární algebraSouvisející obrázek 
PolynomySouvisející obrázek 
Soustava lineárních rovnicSouvisející obrázek 
VektorySouvisející obrázek 
MaticeSouvisející obrázek 
Algoritmy a grafySouvisející obrázek 
Diskrétní matematikaSouvisející obrázek