Multilevel security

Víceúrovňová bezpečnost (anglicky Multilevel security ) je v informatice použítí systému pro zpracování informací s nekompatibilními klasifikacemi (tj, na různých úrovních zabezpečení), povolit přístup uživatelům s různými bezpečnostními prověrkami a „needs-to-know,““ a zabránit uživatelům získání přístupu k informacím, pro které chybí povolení. Existují dva kontexty pro použití víceúrovňové bezpečnosti. Jeden z nich odkazuje na systém, který je dostačující k ochraně před podvracením a má robustní mechanismy k oddělení informací, to znamená, že důvěryhodný. Další odkazuje na aplikace, které vyžadují od počítače odpovídající mechanismy pro oddělení informací, takovému systému musíme věřit. Toto rozlišení je důležité, protože systémy, které musí být důvěryhodné, nejsou nutně důvěryhodné.