Odborné články Story

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše   Hotovo

 

Název

Obrázek

Popis

Standard 802.1x Komponenty protokolu PPPTento tutoriál navazuje na článek věnovaný zabezpečení lokálních datových sítí proti neoprávněným uživatelům. Objasňuje jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí a LAN sítí vybavených přepínači. Pochopení co přináší specifikace IEEE 802.1x znamená pochopení 3 technologií - PPP, EAP (Extensible Authentication Protocol) a IEEE 802.1x samotné.
Systémy detekce a prevence průniků (IDS a IPS) Vícesegmentový IPS 3Com TippingPoint  5000E

Penetrační testy tvoří důležitou součást bezpečnostní analýzy. Za použití různých nástrojů jsou prováděny pokusy proniknout do různých částí informačního systému zvenčí či zevnitř. Výsledkem těchto testů je odhalení slabých míst v ochraně informačního systému.

DNSSEC a bezpečné DNS

Jak tedy systém DNS pracuje? Obecně se na celý systém DNS dá pohlížet jako na decentrali­zovanou hierarchickou databázi, jejíž hlavní smysl je poskytovat informace nutné pro překlad jmen na IP adresy. Informace uložené v DNS se ukládají ve formě, která se nazývá Resource Record (dále též RR záznam). Protože data uložená v RR záznamech jsou spíše statického charakteru, mají samotné informace i specifikaci maximální doby platnosti záznamu, tzv. TTL (Time to Live).