Protokoly

 

Název

Obrázek

Popis

HTTP/2

HTTP/2 je druhá hlavní verze protokolu HTTP, tedy základního protokolu používaného webem. Ideově vychází z experimentálního protokolu SPDY, skupině Internet Engineering Steering Group byla předložena jako standard k posouzení v prosinci 2014 a jako RFC standard číslo 7540 byla vydána v květnu 2015, kdy bylo rovněž vydáno RFC 7541, které specifikuje formát komprimace hlaviček pro HTTP/2.

SSLv3

Secure Sockets Layer, SSL (doslova vrstva bezpečných socketů) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Následovníkem SSL je protokol Transport Layer Security (TLS).

FTP

je v informatice protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Využívá protokol TCP z rodiny TCP/IP a může být používán nezávisle na použitém operačním systému (je platformně nezávislý).

SSH

SSH (Secure Shell) je v informatice označení pro program a zároveň pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP.

TELNET

je v informatice označení protokolu používaného v počítačových sítích, který pomocí stejnojmenné aplikace umožňuje uživateli připojení ke vzdálenému počítači.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (zkratka SMTP) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA)

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol) je v informatice název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta.