SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) je management bezpečnostních informací a událostí. Současně řeší dříve různorodé kategorie:

SIM (Security Information Management) - zabývá se dlouhodobým ukládáním událostí, jejich analýzou a hlášením problémů.
SEM (Security Event Management) - zabývá se monitoringem infrastruktury, korelacemi událostí a alertováním v reálném čase.
Pojmy SIM, SEM a SIEM bývají často zaměňovány, přestože jsou významově i přínosem rozdílné.

Termín Security Information and Event Management roku 2005 vytvořili Mark Nicolett a Amrit Williams ze společnosti Gartner v souvislosti s popisem produktu schopného shromažďovat, analyzovat a prezentovat informace ze sítě a bezpečnostních zařízení, pomáhat spravovat identity a přístupy, ohrožená místa, shody s bezpečnostními politikami atd.

Schopnosti SIEM
Agregace dat - seskupení vybrané části určitých entit za účelem vytvoření nové entity. Jednotlivými entitami mohou být např. data z přepínačů, firewallů, serverů, počítačových stanic, databází, IDS/IPS, aplikací atd.
Korelace - nalézání vzájemných vztahů událostí, např. monitorování činnosti konkrétního uživatele, pohled na určité události v nějakém časovém intervalu atp.
Varování (alerting)
Informační panely, přehledové sestavy (dashboards)
Reportování shod (compliance)
Zachování, ukládání historických dat (logů)
SIEM technologie v reálném čase umožňuje analýzu bezpečnostních alertů, které generují síťová zařízení a aplikace. SIEM řešení zpravidla je postaveno na bázi aplikace, služeb a potřebného zařízení - tento základ konzumuje záznamy bezpečnostních dat (logy) a generuje reporty.

Cíle SIEM
Pružnější a rychlejší reakce na útoky
Úspěšnější detekce útoků
Zefektivnění správy infrastruktury
Získávání automaticky vytvářených statistik o infrastruktuře