Škola -  Úvod  Škola (42)  Studijní plán (3)  Online kurzy (16)  IT Kurzy a certifikace  Technické vybavení PC  Knihy  Papers  Video

 


Úvod | Úvod do informatiky | Počítačové sítě | Hardware | Programování | Administrace | Bezpečnost | Technologie | Software | Operační systémy | Management | Matematika | Jazyky


Úvod do informatiky

Úvod do informatiky

Základní úvod do informatiky.

Počet: 8   Lekcí:   

Počítačové sítě

Počítačové sítě 

Seriál se základními informacemi o počítačových sítí, ve kterém snad najdou všichni zájemci odpověď na svoje otázky. Věříme ale, že i pokročilejší uživatelé v něm najdou hodnotné informace a občerství si své znalosti.

Počet: 14   Lekcí:   

Hardware

Hardware

Vnitřní uspořádání počítačů, Vnější uspořádání počítačů a Jaké technické vybavení má počítač.

Počet: 27   Lekcí:   

Programování

Programování

Výsledek obrázku pro Databáze

Co je to programování a jaké existují způsoby programování.

Počet: 14   Lekcí:   

Administrace

Administrace

Výsledek obrázku pro active directory

je v informatice název adresářových služeb LDAP implementované firmou Microsoft pro řadu systémů Windows NT. Active Directory byla představena ve Windows 2000 jako nástupce Domény Windows, který umožňoval pro centrální uchování informací využít stromovou strukturu databáze.

Počet: 4   Lekcí:   

Bezpečnost

Bezpečnost

Výsledek obrázku pro Systémy detekce a prevence průniků (IDS a IPS)

Co je počítačová bezpečnost a všechno o ní.

Počet: 26   Lekcí:   

Technologie

Technologie

Jaké existují technologie od virtualizace až po cloud computing.

Počet: 14   Lekcí:   

Software

Software

Výsledek obrázku pro software

Software je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded systém).

Počet: 2   Lekcí:   

Operační systémy

Operační systémy

Související obrázek

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.

Počet: 3   Lekcí:   

Management

Management

Výsledek obrázku pro procesní management

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů. Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability svých aktivit.

Počet: 8   Lekcí:   

Matematika

Matematika

Související obrázek

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznání; μάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi.

Počet: 24   Lekcí:   

Jazyky

Jazyky

Související obrázek

Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.Kromě funkce dorozumívací může plnit další funkce, např. apelovou (může sloužit k předávání příkazů), referenční (odkazuje se na časové nebo prostorové vztahy), kontaktovou, expresivní (emotivní), estetickou (poetickou) a metajazykovou.

Počet: 1   Lekcí: