Sylaby - Úvod  Školení  Sylaby 

 

Úvod do informatiky

Počítačové systémy

Počítačové sítě

Internet

Aplikační software

Informační společnost

BIOS

Metadata

Operační systémy

Příkazový řádek

 

Počítačové sítě 

Počítačové sítě

TCP/IP

Wi-Fi

VPN

Bluetooth

IrDA

DNS Základy

DNSSEC

Správa počítačových sítí

QoS

Standard H.323

Funkční oblasti managementu

VoIP

 

 

Programování

Programovací techniky

Algoritmizace a programování

Databáze

SQL základy

Proces vývoje SW

UML

PowerShell

Testování SW a zajištění kvality

Příkazový řádek

Python

PostreSQL

C++

Java

PHP

c#

Perl

 

 

 

 

Administrace

LDAP adresářové servery
pro správu uživatelských

SAP ERP

PowerShell

Příkazový řádek

 

Bezpečnost

APT

ISO 27001

ISO 27002

Proxy Firewall

DDoS

Jak zabezpečit iOS

Jak zabezpečit Android

BIOMETRIKA

Kryptografie

Elektronickém podpisu
a šifrování

Čipové karty a USB tokeny

Systémy detekce a
prevence průniků

Standard 802.1x

Využití protokolu SSL
pro vytváření VPN

SSL protokol

DNSSEC a bezpečné DNS

IPv6 Bezpečnost

Kerberos

Penetrační testy v
bezpečnostní analýze

Systémy prevence průniků

Penetrační testování
Úvod do etického hackingu

ODHALOVÁNÍ ROOTKITŮ A
ETEKCE SPYWARU

BitLocker: Chcete mít
chráněny servery i stanice?

SYSTÉM PRO ROZPOZNÁVÁNÍ
APT ÚTOKŮ

 

Technologie

Cloud Computing

Virtualizace

NÁVRH VIRTUALIZACE
A KONSOLIDACE SERVERŮ

BigData

IoT

Business Inteligence

Data mining

Umělá inteligence

Umělá neuronová síť

Fuzzy logika

Datová analýza

Datový sklad

Strojové učení

OLAP Databáze

 

Software

Proces vývoje SW

UML

 

 

 

Operační systémy

Operační systémy

Linux Debian

Příkazový řádek

 

 

Management

Procesní management

Projektový management

IMPLEMENTACE PROCESNÍ
METODIKY ITIL

Propojení ITIL procesů

COBIT

(NICE) Cybersecurity Workforce Framework

Framework for Improving Critical Infrastructure
Cybersecurity 2.0

Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework