Učení Press -  Úvod  Škola (42)  Studijní plán (3)  Online kurzy (16)  IT Kurzy a certifikace  Technické vybavení PC  Knihy  Video  Přípravka na VS

Informatiky (8)  Počítačové sítě (33)  Operační systémy (5)  Programování (20)  Hardware (27)  Software (2)  Administrace (4)  Bezpečnost (28)  Management (8)  Technologie (14)  Matematika  Jazyky  Vše


Date

Name

 

POPIS

PŘEDMĚT

18.3.20

Matematika

Výsledek obrázku pro matematika

Základní znalosti matematiky pro VS.

Matematika

18.3.20

Optimalizační metody

Výsledek obrázku pro matematika

Základy matematiky pro VS.

Matematika

18.3.20

Přípravka ČVUT

Výsledek obrázku pro matematika

Základní matematické znalosti pro přijetí na ČVUT.

Matematika

18.3.20

Matematika ČVUT Související obrázek

Matematika na ČVUT

Matematika
3.1.19 jQuery Výsledek obrázku pro jquery jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený software pod licencí MIT. Microsoft a Nokia oznámily, že budou na svých platformách dodávat jQuery Programování
3.1.19 Bash V%C3%BDsledek%20obr%C3%A1zku%20pro%20Bash Bash je v informatice jeden z unixových shellů, který interpretuje příkazový řádek. Bash naprogramoval Brian Fox pro projekt GNU. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém shellu Bourne shell (sh). Programování
3.1.19 Assembler Související obrázek Mikroprocesor se skládá z jednoho (nebo více) integrovaných obvodů. Tohle označení se používalo hlavně v 70. a 80. letech 20. století, aby se odlišily nové mikroprocesory (většinou obvody vysoké a velmi vysoké integrace – LSI, VLSI) od starých procesorů, poskládaných z mnoha jednodušších obvodů. Programování

14.9.19

Počítačové systémy

Počítač se obvykle skládá z monitoru, klávesnice, skříňky a zpravidla i z myši připojené k  počítači tenkým kabelem anebo bezdrátově.
Monitor na první pohled připomíná televizor. Má obrazovku, ovládače jasu, kontrastu apod.  Dá se skutečně říct, že jde jen o upravený televizor.

Informatika

14.9.19

Počítačové sítě

Množství informací, které se denně prohánějí po telefonních kabelech, elektronickou nebo  listovou poštou způsobilo, že jeden člověk je jednoduše nestíhá sledovat. Nedokáže nejen zpracovat a zapsat, ale ani vnímat kvanta údajů, které na něho ze všech stran útočí.

Informatika

14.9.19

Internet

Propojení počítačů v lokální síti (např. v rámci firmy anebo školy) dovoluje připojeným  uživatelům získávat i poskytovat nejrůznější informace. Množství a kvalita takových  informací je však zanedbatelná, jestliže ji porovnáme s informacemi uloženými v různých počítačích v síti Internet.

Informatika

14.9.19

Aplikační software

Z předcházejících kapitol víme, že počítače ovládáme a využíváme díky softwaru. Pojem  aplikační software představuje programové vybavení počítače, které je určené pro přímou a interaktivní komunikaci s uživatelem.

Informatika

14.9.19

Informační společnost

Pojem informační společnosti, který se v současnosti skloňuje ve všech médiích a příspěvcích jak politiků tak i vědců, byl poprvé použit v analytické zprávě japonských společenských vědců v roce 1966. Vědci tím označili éru, do které vstupovala tehdejší japonská společnost. Hlavním znakem informační společnosti podle této zprávy je „kvantitativní a kvalitativní nadbytek informací".

Informatika

14.9.19

BIOS

Stahuj

Co je to BIOS a jak funguje.

Informatika

14.9.19

Metadata

Stahuj

Metadata co jsou a jak s nimi pracovat.

Informatika

14.9.19

Operační systémy

Související obrázek

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.

Informatika

OS