Zabezpečení bankovnictví -  

Home  Infrastruktura  Internet  Router  LAN  PC  Mobilu  Tablet  IoT  Sociální sítě  Bankovnictví  OS 

 

Jak zabezpečit komunikaci

Název

Obrázek

Popis

Tor

Související obrázek

Tor je v informatice názvem softwarového systému zajišťujícímu anonymizaci uživatele při pohybu na Internetu, k čemuž využívá model klient-server.

VPN

Výsledek obrázku pro vpn

Termín "VPN" nebo "Virtual Private Network" se používá k popisu širokého spektra řešení, i když přitom není sám předmět přesně specifikován. Tato volnost v terminologii vede ke stavu, kdy termín "VPN" je používán pro označení i dosti různých technologií. V tomto seriálu jsou teoreticky rozebrány různé typy virtuálních privátních sítí z hlediska vhodnosti použití pro specifické účely, jejich přednosti a nedostatky.

Bezpečnost internetového bankovnictví obecně

Bezpečnostní opatření internetbankingu budou téměř neprolomitelná, pokud dodržíte bezpečnostní doporučení své banky.*
Upozornění
Protože internetové bankovnictví pracuje s vašimi penězi, je jeho bezpečnost prvořadou záležitostí. Tato služba je proto zabezpečena na několika úrovních a jednotlivá zabezpečení se vzájemně doplňují, aby byla ochrana skutečně dokonalá. Ochranný systém internetového bankovnictví lze přirovnat ke stavebnici: systém ochrany se skládá z několika základních a na sobě nezávislých prvků. Jakmile třeba i jediný prvek chybí nebo nesouhlasí, není možné provádět transakce ani měnit nastavení.

První bariérou proti zneužití je způsob, jakým se do internetbankingu přihlašujete. Jako základní prostředek přihlášení se většinou používá klientské ID (číslo) a heslo. Také při autorizaci pokynů bance, tzn. potvrzení platebních příkazů, zřízení trvalých příkazů, změnách v nastavení internetového bankovnictví, se používají různé způsoby zabezpečení. Další nabízenou metodou je také autorizace kódem z TAN (tabulka autorizačních čísel) nebo autorizace jednorázovým kódem zaslaným bankou klientovi v zabezpečené SMS. Některé banky nabízejí klientům také možnost autorizovat transakci do určitého limitu pouhým heslem. Naprosto kompletní zabezpečení pak poskytuje čipová karta s klientským certifikátem - prostřednictvím čtečky připojené k počítači tak lze jednoznačně rozpoznat uživatele.

K dispozici jsou i doplňkové části bezpečnostní stavebnice, jako je grafická klávesnice, možnost zablokování účtu, možnost kdykoli a jakkoli často měnit heslo, případně zasílání informací o transakcích přijatých bankou. K bezpečnosti internetového bankovnictví přispívá i fakt, že výše prostředků, které lze denně převést prostřednictvím internetu, je omezená určitým maximálním limitem, a pro vyšší částky je potřeba např. provést autorizaci klientským certifikátem.

Přestože všechna tato bezpečností opatření se důmyslně překrývají a jsou na první pohled neprolomitelná, zůstává tu rizikový faktor, a tím je sám uživatel. Na uživateli je, aby dodržoval bezpečnostní doporučení daná bankou - to je zejména ochrana bezpečnostních údajů, ochrana účtu a dodržování bezpečnostních pravidel. Přihlašovací údaje zásadně nikomu nesdělujte, ani rodinným příslušníkům. Další klíčovou zásadou je používat jen počítače, které známe. Rozhodně se nedoporučuje obsluhovat své finance z veřejně dostupného počítače (ve škole nebo internetové kavárně), kde se střídají neznámí uživatelé. Takové počítače mohou obsahovat škodlivé programy, které umožní zkopírovat vaše přihlašovací jména a hesla.

K celkovému bezpečí patří i maximální ochrana osobního počítače používaného pro internetové bankovnictví. To znamená udržování aktuálních bezpečnostních oprav u operačního systému, zapnutí antivirové kontroly (včetně pravidelně aktualizovaných souborů) a v neposlední řadě i aktivování a správné nastavení brány firewall v operačním systému.

 

Možnost pojištění odpovědnosti

Pojištění internetových rizik
Mějte internet pod kontrolou

Pojištění internetových rizik se vám hodí pro případy, kdy:

objednané zboží z internetu dorazí poškozené nebo nedorazí vůbec
někdo se vám nabourá do elektronického bankovnictví
vaší kartou někdo zaplatí na internetu, v obchodě nebo ji použije při výběru z bankomatu
na sociálních sítích je ohrožena vaše dobrá pověst
najdete na internetu negativní a nepravdivé informace o svojí osobě
někdo využije vaše osobní data pro závazky, se kterými nesouhlasíte
Jak vám pomůžeme?

V případě, že se vám něco nepříjemného přihodí na internetu nebo s platební kartou, poskytneme vám právní pomoc při vyřešení problému. Pokud budou naše právní kroky neúspěšné, uhradíme vám vzniklou finanční škodu.

Stačí zavolat na číslo asistenční služby a o vše se postaráme.

ČSOB Pojištění